Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2017
Search Keyword:
Total: 95 results found.
Tag: 2017
Rik i Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Rikdom kan være så mangt for oss mennesker. Men for de fleste av oss er det penger og frihet vi strever mest etter. Mange legger ned et stort arbeid for å nå sine mål. Noen lykkes mer, mens andre lykkes mindre. Men når døden kommer, skilles vi alle fra vår jordiske rikdom. Vi får ingen ting av dette med oss i graven.

Les mer

Avguden mammon
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi har alle eitt eller anna forhold til avguden mammon. Vi gir av våre pengar til misjonen. Mange gir mykje, andre mindre, men truleg er det ikkje så mange som gir så mykje som den fattige enkja som gav to skjervar. Eg meiner å ha høyrt sagt at det var nok til mat for ein dag. Ho gav av sin fattigdom alt det ho åtte, alt det ho hadde å leva av (Mar 12:41-44). Ho var løyst frå mammon. For ei tid tilbake høyrde eg ein som sa at når han kom til himmelen, ville han spørja den enkja kva ho fekk til middag den dagen!

Les mer

Det tredje bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!» 2Mos 20:8

Les mer

Livets brød
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jesus er livets brød. Men dette brød må etes. Det må tilegnes av deg og meg. Og det skjer ved tro. Jesus bruker ordene «ete» og «drikke» som billedlige uttrykk for det å tro. Tror du på Jesus? Vil du tro på ham? Her svarer noen: Jeg kan ikke tro. Jeg har prøvd, men det er umulig for meg. Om Gud bare ville gi meg et tegn, gi meg noe håndgripelig! Det kommer ikke saken ved, om du kan tro eller ikke.

Les mer

Kontor for «Såmannen» åpnet i Bolivia
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Torsdag 23. februar åpnet Lekmannsmisjonen et leid kontor for arbeidet gjennom «Såmannen» i byen Sucre i Bolivia. Kontoret ligger sentralt plassert, bare et og et halvt kvartal fra «plazaen» (sentrum). Vår medarbeider, Gonzalo, med kona Carmen, og barna Natalia og Bernardo, var med på åpningen, sammen Graciela og Joel Vera og andre innbudte. Til sammen var vi 15 personer samlet.

Les mer

Da evangeliet endelig kom
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju ved Ingar Gangås«Reaksjonen hos min far var at han kastet seg rett ned på jordgulvet. Han strakte begge armene mot himmelen og lovet Gud, lenge: – Tenk, nå har jeg bedt i 40 år! Ingen av mine barn er blitt vunnet ennå, men takk at jeg nå endelig får oppleve at det kommer noen som kan forkynne oss evangeliet!»

Les mer

Om å bli gammel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den gamle hinker i veimed stokken –det blir litt tungt nåå følge flokken.En stein ved veien står laglig til –han sitter ned og må ta en hvil.

Les mer

Tags:
Avlatshandelen og Luthers 95 teser
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Etter den romerske lære skal den troende kristne bekjenne sine synder for presten, og så får han syndsforlatelse. Hvis det gjelder særlig grove synder, må han gå til biskopen. Ved siden av syndsforlatelsen ble det vanlig at presten kunne pålegge synderen kirkestraff, f. eks. å be en rekke bønner, faste en lengre tid, reise på valfart til en helgen e. l. Men i stedet for denne kirkestraffen kunne synderen betale en større eller mindre sum til et godt formål. Det ble kalt avlat. Ved å utføre den gode gjerning eller ved å betale, blir synderens tid i skjærsilden forkortet. Kirken lærte nemlig at onde mennesker etter døden kommer til helvete, og i middelalderen var man ikke i tvil om at dit kom de aller fleste. De gode, troende menneskene kommer ikke direkte til himmelen, det gjør bare kirkens helgener. De gode farer til skjærsilden, hvor de pines og renses inntil de har gjort fyldest og er straffet tilstrekkelig for sine overtredelser. Nå kan sjelens pine i skjærsilden formildes eller forkortes på forskjellige måter, spesielt ved at man leser messer for de døde, gjør gode gjerninger til fordel for dem, eller erverver avlat til deres beste.

Les mer

Tags:
Kast ditt brød på vannet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Kast ditt brød på vannet, for i tidens løp skal du finne det igjen. Del ut til sju, ja til åtte. For du vet ikke hvilken ulykke som kan hende på jorden. Når skyene blir fulle av regn, tømmer de det ut over jorden. Som treet faller, slik blir det liggende, enten det er mot sør eller mot nord. Den som stadig akter på vinden, kommer ikke til å så, og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å høste. Like lite som du vet hva vei vinden farer, eller hvordan benene bli dannet i mors liv, like lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør det alt sammen. Så ut sæd om morgenen og la ikke hånden hvile når det lir mot kveld. For du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler er gode». Pred 11:1-6

Les mer

Katekismen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ordet katekisme betyr barnelærdom. Gjennom mange slektledd har alle skolebarn og konfirmanter måttet lære budene utenat og likeså Luthers forklaring. Vel har det for mange vært et pugg og et slit, men så har de også kunnet gå ut i livet med kunnskapen om hva det er som er Guds hellige vilje.

Les mer

Da lovboken ble borte
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det fatale hendte en gang i Israels historie at lovboken ble borte (2Kong 22; 2Krøn 34). Det skjedde underlig nok i selve templet. Ikke ble den stjålet og ikke ødelagt av brann. Den ble simpelthen somlet bort. Man hadde ikke lenger bruk for den, ikke ble den lest og ikke ble folket undervist i den. Den forsvant ganske stille og ingen spurte etter den. Man merket ikke engang at den var borte. Imens snek fremmed gudsdyrkelse seg inn.

Les mer

Det andre bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn.» 2Mos 20:7a

Les mer

Luthers kjære Katarina
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Katarina av Bora ble Martin Luthers kone. Han kalte henne ofte bare «Mester Käte». Med sin visdom og trofasthet ble hun til uvurderlig støtte og hjelp for sin mann. Hun skapte et hjem som ble av stor betydning for Martin Luther og hans virke. Red.

Les mer

Tags:
Jesu kors og vårt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da Jesus begynte å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem for å bære sitt kors og dø (Mat 16:21), underviste han samtidig om at også de skulle bære sitt kors: «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg» (v. 24).

Les mer

Tags:
Martin Luthers åndelige gjennombrudd
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Guds rettferdighetSelv om Luther lenge hadde vært lærer for andre, hadde han ikke selv funnet fram til klarhet og indre fred. Det skjedde ved et åndelig gjennombrudd i tiden 1512-13, og midlet til det ble ordet fra Romerbrevets første kapittel (v. 17): «For i det (evangeliet) åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve».

Les mer

Tags:
Det beste legemidlet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og fordi lovløsheten skal ta overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.» Mat 24:12

Les mer

Verdens kullild
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«De hadde tent et bål midt på gårdsplassen og satt der sammen. Og Peter satte seg blant dem.» Luk 22:55

Les mer

Lignelsen om de to sønnene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men hva mener dere: En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa: Sønn, gå i dag og arbeid i vingården! Han svarte: Jeg vil ikke! Men senere angret han det og gikk. Faren gikk til den andre og sa det samme. Denne svarte: Ja, herre! – men han gikk ikke. Hvem av disse to gjorde nå farens vilje? De svarer: Den første. Jesus sier til dem: Sannelig sier jeg dere: Tollere og skjøger går før dere inn i Guds rike. For Johannes kom til dere på rettferds vei, og dere trodde ham ikke. Men tollere og skjøger, de trodde ham. Dere så det, men likevel angret dere heller ikke senere, så dere trodde ham.» Mat 21:28-32

Les mer

Jesu blikk
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det han hadde sagt til ham: Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert.» Luk 22:61-62

Les mer

Det herlige lys
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hva var det som førte Martin Luther til den fulle klarhet og innsikt i Guds ord? Han sier det selv: Han fikk lys over forskjellen mellom loven og evangeliet.

Les mer