Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2017
Search Keyword:
Total: 95 results found.
Tag: 2017
Rettighet hos Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Mat 15:27

Les mer

Rafael Veizaga på Norgesbesøk
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I tiden 22.-28. juni var Rafael Veizaga fra Bolivia på besøk i Norge. (Rafael er tidligere omtalt flere ganger i «Lov og Evangelium»). Han hadde visum for et opphold hos sin datter i Spania, og på kort varsel ble det lagt til rette for å få ham videre hit.

Les mer

"Såmannen" godkjent i Bolivia
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mange har vært med og bedt om at «Såmannen» må få sin egen juridiske person og bli registrert som et selvstendig misjonsarbeid av bolivianske myndigheter. Lørdag 2. september kom den gledelige meldingen om at fylkesmannen i byen Sucre hadde signert søknadspapirene uten flere merknader.

Les mer

En Herrens tjener
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Damián Heredia av Ingar Gangås 

–Arequipa by har vokst fra 1 til snart 1,5 millioner innbyggere på noen få år. Folk flytter inn fra landsbygdene og bygger enkle hus av steinblokker og bølgeblikkplater i utkanten av byen. Der er det tørt, uten noe vegetasjon, og ørkensanden svir i øynene når det blåser. Fattigdommen er stor, og den åndelige nøden større. Kunne vi bare nå dem med evangeliet!

Les mer

Guds ord går i oppfyllelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding for BibelskolenDet som kjennetegner Guds ord i forhold til all annen profetisk tale, er at det går i oppfyllelse, mens det han ikke har talt, ikke oppfylles (jf. 5Mos 18:21f).

Les mer

Martin Luther – staten og kirken
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Martin Luther bygde sin lære på Guds ord. Han viste at det er «to regimenter», det verdslige og det kirkelige. Det kirkelige, eller åndelige, skal ikke blande seg i det verdslige, som Jesus sier: «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden» (Joh 18:36). Det gjelder å følge hans ord: «Gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er!»

Les mer

Tags:
Misjonssinn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi taler ofte om misjonsinteresse. Men når jeg leser Jesu lidelseshistorie, leser Apostlenes gjerninger og brevene i Det nye testamente, slår det meg bestandig: Dette er mer enn å være interessert i noe.

Les mer

Trøst mitt folk!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Profeten Jesaja forkynte dom over Israel på grunn av deres avgudsdyrkelse og frafall. Snart skulle bortførelsen til Assyria komme, og deretter fangenskapet i Babylonia. Bare «den lille rest» – de som omvendte seg og trodde på Herren – kunne frelses. Red.

Les mer

Det fjerde bud (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.» 2Mos 20:12.

Les mer

Reiseskildring fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I månedsskiftet september/oktober 2016 fikk jeg anledning til å være med Per til Moldova igjen. Målet med reisen var å besøke noen av flokkene der nede og ordne med økonomiske anliggender.

Les mer

Tags:
«Lær dem alt det jeg har befalt dere!»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding fra Landsstyret«Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Mat 28:18-20

Les mer

Den gode Guds engel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fortelling for barnEn fattig gutt på 10 år sto en dag utenfor en skoforretning i New York. Han var barfotet og skalv av kulde. Han sto og betraktet alle skoene og støvlene i butikkvinduet.

Les mer

Tags:
Guds etterfølgere
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn.» Ef 5:1

Les mer

Som får blant ulver
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jeg fikk for flere år siden en CD som inneholdt så godt som alle artikler og bøker av Hugo Odeberg. Få teologer fra forrige århundre har lik ham kastet lys over Jesu forkynnelse, og ikke minst hva som er forskjellen på fariseisme og kristendom. Jeg har gledet meg over å lese en rekke artikler fra tidsskriftet Erevna, som utkom fra 1944 til 1957. Noe av det mest interessante er hans mange «Antäckningar til nytetstamentliga texter».

Les mer

Det fjerde bud (1)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.» 2Mos 20:12.

Les mer

Martin Luther på Wartburg
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Gud være lovet at det glapp, byttet slapp gjennom garnet, Luther var allerede i sikkerhet.

Les mer

Tags:
«Den lille flokk»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I forrige nummer fikk vi høre at profeten Jesaja måtte forkynne dommens ord over Israel og Juda på grunn av vantro og frafall fra Herren. Bortførelsen til Assyria for Nord-riket, og fangenskapet i Babel for Sør-riket, var uunngåelig og måtte komme (artikkelen: Når Gud tukter og trøster). Nå skal vi høre mer om hvordan Gud lot straffen ramme sin egen Sønn, og hvordan han leder mennesket «gjennom dom» for å føre det «til frelse» på den eneste trøstegrunnen som holder, som er gjenløseren Jesus Kristus. Red.

Les mer

Når Gud tukter og trøster
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En av de sannheter Martin Luther fikk lys over, var at alt Guds ord kommer til oss som lov og evangelium. Det er som et tveegget sverd. Loven dømmer og viser oss at vi står skyldige og fortapte overfor den hellige Gud. Evangeliet er ordet om Jesus og det han har gjort til vår frelse. Hos profeten Jesaja ser vi dette så tydelig. Dommen forkynnes med «malmtunge» slag. Mennesket fratas alt håp om redning. Så kommer evangeliets tale så uventet – med frelse i Jesus alene. Red.

Les mer

Bibelleseplan for barn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Landsstyret har besluttet å bevilge 50 000 kr. til trykking av nytt opplag av «DESCUBRE los tesoros de la Biblia» (Oppdag skattene i Bibelen.). Dette er en bibelleseplan for barn som er laget av misjonær Gerd Vie i samarbeid med nasjonale medarbeidere i Bolivia. Det forrige opplaget er utsolgt, og det har vært vanskelig å skaffe midler til en ny utgivelse.

Les mer

Tags:
Martin Luther og riksdagen i Worms
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Martin Luther var en kjetter. Det tenkte paven, og andre med ham. Den unge keiser Karl V mente også at nå skulle denne kjetteren fengsles og brennes. Men så lett gikk det ikke, for folkemeningen i Tyskland var på Luthers side. Keiseren gikk derfor med på at Luthers sak skulle behandles på den første riksdag som han skulle holde. Det var i Worms i 1521. Paven og hans kirkefyrster mislikte dette sterkt. Det var aldri skjedd tidligere at en riksdag, det vil si en forsamling av lekmenn, skulle sette seg ned som overdommere i en kirkelig sak som allerede var avgjort i Rom. Men det hjalp ikke, på annen måte kunne paven ikke få kloen i Luther.

Les mer

Tags: