Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2017
Search Keyword:
Total: 95 results found.
Tag: 2017
Innskrevet i livets bok
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«På den dagen skal Herrens spire være til pryd og herlighet, og landets frukt til stolthet og til pryd for de unnkomne av Israel. Og det skal skje: Den som er tilbake på Sion og som blir spart i Jerusalem, skal kalles hellig – hver den som er innskrevet til livet i Jerusalem». Jes 4:2-3

Les mer

Minneord
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Torsdag 12. oktober ble John Flaten ført til den siste hvile i en fullsatt Rømskog kirke i Østfold. Han ble født 16. oktober 1942 i Rømskog. Søndag 8. oktober sovnet han stille inn med alle sine kjære rundt seg, etter at han måtte gi tapt for kreftsykdommen.

Les mer

Den nye himmel og den nye jord
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye! Og han sier til meg: Skriv! For disse ord er troverdige og sanne.» Åp 21:1-5

Les mer

Når trøsten ikke finner rom
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi har i tre tidligere artikler over Jesaja, kapitlene 1 og 40, fått høre om Gud som tukter og trøster. «Trøsteboken» (kapitlene 40-66) inneholder 27 kapitler som igjen kan deles i tre hoveddeler (á ni kapitler) – med den tre-enige Gud som tema. Vi oppsummerer kort innholdet i disse tre delene, og skal spesielt merke oss hvordan hver av dem avsluttes med en advarsel om hvordan det går når trøstebudskapet ikke finner rom i hjertet, men avvises i vantro.

Les mer

«Såmannen» godkjent i Bolivia
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mange har vært med og bedt om at «Såmannen» må få sin egen juridiske person og bli registrert som et selvstendig misjonsarbeid av bolivianske myndigheter.

Les mer

Fallet og gjenopprettinga
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Før syndefallet var jo Adam utan synd. Var det ikkje då lettare for han å stå imot freisting enn for oss? Vi veit at slangen gjekk vegen om Eva for å fella Adam. Dei var ikkje klar over kven denne slangen var. Han fekk venda augo frå Guds ord til treet og frukta. Dermed var det gjort. Eva tok av frukta og åt – og gav til mannen sin, som var med henne, og han åt, og slekta kom under Guds dom.

Les mer

Det sjette bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke drive hor.» 2Mos 20:14

Les mer

En velsignet ensidighet!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jeg kom for en tid siden til å lese følgende: «Det er normalt at profeter – eller varslere, som det nå heter – er ensidige og at de overdriver. Det skal bli tydelig hvilket misforhold de påpeker. Det blir opp til andre å komplettere bildet og se de større sammenhengene».

Les mer

Søk Herren!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!» Jes 55:6

Les mer

Elevene ved bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

21. august var et nytt skoleår i gang på Bibelskolen på Fossnes. I år har vi tre elever fra Norge, to fra Sverige, fire fra Filippinene og to fra Vietnam. Øverst fra venstre: Uyen Le (Vietnam), Tina Fossdal (Sira), Elias Petersson (Nybro), Sigurd Brennsæter (Hurdal), Maria Jamila Esteban (Filippinene), Linnea Söderberg (Umeå), Johanne Fjell (Bangdalen). Nederst fra venstre, sitter Moses Abel Ong (Filippinene), Anne Margarette Bedayos (Filippinene), Thanh Nguyen (Vietnam) og Joseph Uton (Filippinene).

La oss legge bibelskoleåret i Guds hender og be om at han igjen får åpne Ordet så det kan få lyse opp hjertene. «Ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler» (Jak 1:21).

Lov og Evangelium 2017 - Nr 08

Guds godhet – og strenghet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Se derfor Guds godhet og strenghet!» Rom 11:22

Les mer

Trøstens grunn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder.» Jes 40:2

Les mer

Arv og testamente
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Frelsa kan liknast med ein arv, testamentert til alle menneske. Arven må difor kunngjerast for alle, for vi er alle syndarar; slik at einkvar kan få ta han i eige.

Les mer

La livet tale!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mange kjenner nok den store kunstner Dorés navn. Mest berømt er han for sin praktfulle bildebibel.

Les mer

«Hedningenes lys»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og utspente den, som bredte ut jorden med det som gror på den, han som gir åndepust til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den: Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blinde øyne, føre de bundne ut av fangehullet og føre dem som sitter i mørke, ut av fengslet.» Jes 42:5-7

Les mer

Det femte bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke slå i hjel!» 2Mos 20:13

Les mer

Bekymringer
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Bekymringene tærer på legemet og svekker sjelens kraft. Bekymringene kommer igjen og igjen. De er som fluene. Tar jeg en vifte og jager dem bort, er de snart tilbake.

Les mer

Den lutherske kirken i Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding fra Moldova«Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige.» (Ef 1:17-18)

Les mer

Referat fra Årsmøtet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

NLLs årsmøte ble avholdt 13. juli i forbindelse med sommersamlingen på Fossnes. Møtet ble åpnet av Reidar Heian, og Rami Seppälä hadde andakt (gjengitt i L&E 7/17). Konrad Fjell ble valgt til møteleder, Paul Bergene Holm til protokollfører og Olav Fossdal referent til «Lov og Evangelium».

Les mer

Tags:
Enken i Nain
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Dagen etter skjedde det at han dro til en by som heter Nain. Mange av disiplene hans og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne: Gråt ikke! Så gikk han borttil og rørte ved båren. De som bar den, stanset, og han sa: Unge mann, jeg sier deg: Stå opp! Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa: En stor profet er reist opp iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Og dette ordet om ham kom ut i hele Judea og i hele landet der omkring.» Luk 7:11-17

Les mer