Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2017
Search Keyword:
Total: 95 results found.
Tag: 2017
Lov og Evangelium 2017 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Lev for Herren!«Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, mens dette (Herrens) hus ligger i ruiner?» Hag 1:4

Les mer

Lov og Evangelium 2017 - Nr 06
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Hyrden og hjorden«Se, jeg kommer og vil spørre etter min hjord og se til dem. Som en hyrde ser til sin hjord på den dag han er iblant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de steder hvor de ble spredt den dag det var skyer og skodde» (Esek 34:11-12).

Les mer

Lov og Evangelium 2017 - Nr 04
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

De ti budBudene gjelder alle mennesker. Gud vender seg til det enkelte menneske og sier: Du skal og du skal ikke! Men som enkeltindivid utgjør vi til sammen et samfunn. Derfor angår også budene hele samfunnet. Uten regler å leve etter, blir det kaos eller anarki (lovløshet). Salmisten sier: «Til evig tid står all din rettferds lov fast» (Sal 119:160).

Les mer

Lov og Evangelium 2017 - Nr 03
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Mars-nummeret av L&E.

 

Les mer

Lov og Evangelium 2017 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Sann reformasjonDet er stor forskjell på kompromiss og kapitulasjon. Kompromisset bevarer noe. Alt er ikke tapt. Å kapitulere er å overgi seg. Da har du mistet alt. I forholdet til Gud er mennesket fortapt og må kapitulere. Overfor ham er det ikke mulig å inngå noen fredsavtale. Om du bruker hele livet på å pynte på deg selv, er du likevel skyldig på dommens dag. Bibelen sier: «Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste» (Rom 3:10-12).

 

Les mer

Lov og Evangelium 2017 - Nr 01
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Godt nytt år!Vi skriver anno 2017 – etter Kristi fødsel. Verden «lå i mørke» da Jesus kom første gangen. Han kom som «verdens lys», men det var ikke alle som så det og tok imot ham. Nå undres vi på hvor lenge det er til han kommer igjen. Mange tegn er tydelige. Frafall og kulde i menighetene bekrefter at Bibelens beskrivelse av de siste tider – med søvn og læreforvirring – er sann.

Les mer

Kom, la oss tilbe!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren.» Luk 2:11

Les mer

Juleklokker
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hør klokkeklangenfra kirketårnet:– et minne inn i de tusen hjem,om englesangen,om Guds enbårne,om ham som fødtes i Betlehem.

Les mer

Den hjelpeløses frelser
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Han skal vende seg til de hjelpeløses bønn, han vil ikke forakte deres bønn.» Sal 102:18

Les mer

Det sjuende bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke stjele.» 2Mos 20:15

Les mer

Evangeliet gir syndere fred
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Når troen fødes i et hjerte, er det ikke spørsmål om en er god, men om en er en synder, et menneske som er fortapt, som trenger barmhjertighet. Den som da ikke kjenner noen annen utvei enn å vende seg til Guds barmhjertighet ved korset, han får snart erfare hva det vil si å tro på Jesu sår, som gav oss en evig forløsning.

Les mer

Skiljet i menneskeætta
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Korleis gjekk det med Barabbas etter at han vart fri – då Jesus bytte plass med han? Vart han frelst? Det står ikkje noko om det. Barabbas er på ein måte eit bilete – eller eksempel på den universelle forsoninga som vart alle til del gjennom Jesu stedfortredergjerning.

Les mer

Medan båten sokk!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Dette stykket sto på trykk i julenummeret av L&E 2004. Som nevnt i artikkelen ble det funnet ei fjøl med innrisset skrift etter forliset. Ved en prekentur til Jøa i Namdalen i 1992 bodde jeg i hjemmet der denne fjøla var oppbevart. Det gjorde inntrykk å se innskriften – nedtegnet i hast før båten gikk under. Red.

Les mer

Guds lys sprenger alt mørke
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det var mørke, trengsel og fattigdom i Israel da Jesus ble født. Den siste profeten, Malakias, levde om lag 400 år tidligere. Siden da hadde det vært en åndelig nedgangstid – med avgudsdyrkelse og lite sant gudsliv.

Les mer

Gledelig jul!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

For 50 år siden kunne en helt vanlig julehilsen være dette: Gledelig jul! Jeg var bare en ungdom da, og jeg syntes det var en pussig hilsen i forhold til «god jul» eller «velsignet jul» eller «fredfull jul». Senere har jeg forstått at «gledelig jul» bærer i seg mye av det som er hovedinnholdet i jula. Tenk bare på:

Les mer

Tags:
Guds Sønn ble «verdens lys»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden.» Joh 1:9

Les mer

Stor glede
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men engelen sa til dei: Ver ikkje redde! For sjå, eg forkynner dykk ei stor glede – ei glede for alt folket. I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren.» Luk 2:10-11

Les mer