Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2016
Search Keyword:
Total: 89 results found.
Tag: 2016
Lov og Evangelium 2016 - Nr 10
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Isais rotskuddDa Jesus ble født julenatt, kom han som oppfyllelsen av profetien om «kvisten av Isais stubb». «Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord» (Jes 53:1). Døperen Johannes skulle rydde vei i «ørkenen» og jevne vei for ham i «ødemarken» (Jes 40:3), som betyr at Jesus kom med frelse og nytt liv for den døde og fortapte menneskehet.

Les mer

Lov og Evangelium 2016 - Nr 09
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Arven fra fedrene– Det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. (Sal 78:3-4a)Det er 200 år siden Carl Olof Rosenius (1816-68) ble født. Han var en stor evangelist og bibellærer, og er av mange regnet som den største sjelesørgeren i Norge og Sverige, ja, kanskje også i Danmark. Den reformatoriske arv fra Martin Luther preget ham. Bibelens forkynnelse av «lov og evangelium», rettferdiggjørelsen av tro alene og helliggjørelsens nødvendighet, ble av Rosenius båret videre med stor klarhet.

Les mer

Lov og Evangelium 2016 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Evangeliuets sprengkraftDet er noen år siden nå. Vi var på vei ut til vår andre misjonærperiode i Bolivia. Reisen varte litt over et døgn, med ulike fly og mellomlandinger. I byen La Paz, første stopp i Bolivia, hendte det at vi måtte ut med all bagasjen – til fortolling. Det var midt på natten. Tollerne var gretne. Misjonæren var trøtt etter den lange reisen, og litt utslått på grunn av tidsforskjellen og høyden. Flyplassen ligger på 4 000 meter. Mismotet over hvor lite en hadde fått utrettet i den første misjonærperioden hadde plaget meg underveis.

Les mer

Lov og Evangelium 2016 - Nr 06
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Levende vannI Jerusalem er det en kilde som heter Gihonkilden, også kjent som Mariakilden. På profeten Jesajas tid lot kong Hiskia bygge en vannkanal gjennom fjellet for å lede vann til Siloadammen i Davidsbyen i det gamle Jerusalem. Da byen var omringet av fiender, var vannet uunnværlig for å overleve.

Les mer

Lov og Evangelium 2016 - Nr 04
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

For alle folkNår Jesus kommer igjen, er misjonsoppdraget fullført. Inntil da er vi kalt til å bære evangeliet ut til alle folk – like til jordens ender.

Les mer

Lov og Evangelium 2016 - Nr 03
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

God påske!Det største som har skjedd i menneskeslektens historie, er at Gud selv steg ned til vår jord og ble vår stedfortreder. Da Jesus sto opp fra graven påskedags morgen, var all nød og sorg slukket. «Redningsmannen var oppstanden»! I Jesus er det frelse å få for alle mennesker! Jesus er sonofferlammet som har båret alle dine og mine synder.

Les mer

Lov og Evangelium 2016 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Se på Jesus!Den blinde Bartimeus fikk synet igjen. Først hørte han Jesu røst: «Bli seende. Din tro har frelst deg!» Med undring så han opp, og det første han fikk se, var Jesu ansikt. Det blikket kunne han siden aldri glemme. Alt ble nytt fra nå av. Fra denne stund hadde han sine øyne «festet på Jesus» (Heb 12:2) og «fulgte ham på veien» (Mar 10:52).

Les mer

Du være lovet, Jesus Krist
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Dette er kristenhetens mektigste julesalme» har den lutherske kirkehistorikeren Hermann Saase uttalt. (Salmen er gjengitt nederst!)

Les mer

Se, jeg forkynner dere en stor glede!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by. Og dette skal dere ha til tegn: dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.» Luk 2:9-14.

Les mer

Englene kommer til hyrdene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utenfor Betlehem var det godt beite for feet, for kuer og sauer. Dyrene kunne gå der hele året rundt – det var ikke kaldere. Om natten drev gjeterne dyrene sine sammen innenfor et gjerde, og de holdt vakt om natten for å passe dem for ville dyr. Den natten da Jesus ble født gjorde de på samme måte. Hyrdene holdt vakt.

Les mer

Tags:
Forfølgeren som ble apostel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Andakt av Martin Fjære«Og nå, hva venter du på? Stå opp og la deg døpe og få dine synder vasket bort, idet du påkaller hans navn!» Apg 22:16

Les mer

Se, din konge kommer!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Adventspreken av Johan Christian Heuch«Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare: Herren har bruk for dem! Da skal han straks sende dem. Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten: Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, saktmodig, ridende på et esel – på trelldyrets fole. Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. De hentet eslet og folen, og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem. Mange i den store folkemengden bredte kappene sine ut på veien, andre hogg grener av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk foran og de som fulgte etter, ropte og sa: Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!» Mat 21:1-9

Les mer

Julekveld i fengslet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Etter Jacob B. Bull: Hans Nielsen Hauge Hans Nielsen Hauge satt bøyd med hodet i begge hendene på den harde tresenga i cella. Maten stod urørt. Lyset brente med lang, svart tanne. Han satt bøyd og i kamp. I kveld, Frelserens kveld, barmhjertighetens store fest på jorda, kjente han forlatthetens store smerte og ensomme redsel dypere enn noen annen dag i hele det lange året.

Les mer

Tags:
Lekpredikanten som vekket Norge
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hans Nielsen Hauge ble født i Tune i Østfold i 1771, og fikk etter en åndelig opplevelse i 25-års alderen kall til å reise rundt med Guds ord.

Les mer

Immanuel – Gud med oss
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Og Herrens Ånd skal hvile over ham – visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sitt velbehag i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører, men han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden. Han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med pust fra sine lepper. Rettferdighet skal være beltet han har om livet, og trofasthet beltet om hans hofter.» Jes 11:1-5

Les mer

Skapelsens første dager
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

1Mos 1:1-25 «Det nye testamente ligger skjult i Det gamle testamente, og Det gamle testamente ligger åpenbart i det nye» (Augustin).

Les mer

Rosenius og vekkelsen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En munter og sorgløs skolegutt i 15 års alderen gikk en morgen inn i spisestuen for å få seg frokost. Mens bordet ble dekket, fikk han se en gammel bok på et bord. Han slo den opp for å se tittelen på den. Og det var doktor Erik Pontoppidans «Herlige trosspeil». – Nå, det er vel best å speile sin tro da! ropte han i tankeløs kåthet. Og han begynte å lese.

Les mer

Tags: