Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2015
Search Keyword:
Total: 92 results found.
Tag: 2015
Lov og Evangelium 2015 - Nr 09
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Sodomas portAbraham og Lot skilte lag. Lot valgte å bo på Jordansletten, som var vannrik og meget fruktbar (1Mos 13:11). Han fant sin plass ved «Sodomas port» (19:1). Abraham flyttet sine telt til Mamre i fjellområdet Hebron, hvor han bygde et alter og bad til Herren (13:18).

Les mer

Lov og Evangelium 2015 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Guds klokkeÉn dag har Guds klokke nådd det målet som var satt i Guds råd før verden ble skapt. Da skal jord og himmel forgå. «Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp» (2Pet 3:10).

Les mer

Lov og Evangelium 2015 - Nr 05
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Bønnens arbeid!Stillhet og bønn er livsnerven i Guds rikes arbeid. Jesus var ofte alene i bønn. Han lærte disiplene å be, og gjentok flere ganger hvor viktig det var å «komme avsides med ham».

Les mer

Lov og Evangelium 2015 - Nr 04
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

AndesfjelleneI mars var Lars Fossdal, Marit og Ingar Gangås på misjonsoppdrag i Bolivia og Peru. Regntiden var ennå ikke slutt, og i fjellene kom nedbøren som snø. De majestetiske Andesfjellene viste seg i sin fineste skrud.

 

Les mer

Lov og Evangelium 2015 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

De helliges samfunnDet måtte være i 1984, på et av mine første besøk blant aymaraindianerne på høgsletta, nord i Bolivia. Landsbyen Ayamaya, som ligger på knapt 4 000 meters høyde, hadde bedt om besøk. De ville gjerne høre evangeliet.

Les mer

Lov og Evangelium 2015 - Nr 01
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Januarnummeret av Lov og Evangelium.

 

 

Les mer

En stor glede
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.» Luk 2:10-14

Les mer

Gjennom tåken
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Nikolai Andreas Høigård trasker omkring i tåken uten å vite hvor han egentlig skal gå hen. Det er ikke så lenge siden han kom på frifot igjen nå siste gangen (…).

Les mer

Frelsesvisshet (3)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Dette er tredje og siste del av artikkelen om «Frelsesvisshet». Det anbefales å lese de to foregående, som sto på trykk i oktober- og novembernummeret av bladet. Red.

Les mer

Tags:
Fiskeoppdrettar og lekpreikar
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju ved Dag Rune Lid– Gleda fylte heile meg, både i kropp og sjel. Det var som eit useieleg lys! Eg fekk sjå at eg var frelst og fødd på ny! Eg såg at alt som eg mangla, det hadde Kristus gjort! Då sprang eg ut i mørkret og nedover dei store korn- åkrane, og ropa høgt og lova Gud for frelsa full og fri! Det bobla over! No såg eg det som eg før ikkje hadde sett: Eg har evig liv! Eg er frelst!

Les mer

«Vi så hans herlighet»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fra en julepreken av Carl Olof Rosenius«Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.» Joh 1:14

 

Les mer

Sjå eg forkynner dykk ei stor gleda!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er jula sin store bodskap at Gud forkynner oss ved englar: – Eg kjem med bod til dykk om ei stor gleda, som skal timast alt folket.

Les mer

Messias – Frelseren – er født
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad.» Luk 2:11

 

Les mer

Guds Ledelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Herren døder og gjør levende, han fører ned i dødsriket og fører opp derfra» (1Sam 2:6), «Han slår, og hans hender leger» (Job 5:18), «Han er underfull i råd, stor i visdom» (Jes 28:29).

 

Les mer

Tags:
Når Gud rører ved hjertene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Da sa han til sine disipler: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst.» Mat 9:37-38

 

Les mer

Det salige plassbytte
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Se der Guds lam, som bærer verdens synd!» Joh 1:29

 

Les mer