Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2014
Search Keyword:
Total: 82 results found.
Tag: 2014
Lov og Evangelium 2014 - Nr 10
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Nådens sol– På grunn av Guds inderlige kjærlighet, lot han soloppgang fra det høye gjeste oss (Luk 1:78).Da Jesus ble født, kom han med soloppgang til hele den mørke, falne verden. Men verden forsto det ikke. «Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke» (Joh 1:9-10).Da Edin Holme (1865-1927) fra Verdal i Nord-Trøndelag skjønte at Jesus var født for å bære hele verdens syndebyrde, skrev han sangen (Sb 248:1):Ditt kors, o Krist, ble verdens sol, dets lys ei grenser kjenner.Ditt kors, o Krist, ble ærens stol, der livets lue brenner.Det var blitt soloppgang i husmannsguttens hjerte ved troen på Jesus. Måtte du få øye på «nådens sol» som ble født julenatt! Den som også Magnus Brostrup Landstad synger om(Sb 631:5):Her ute kuldeer nå med is og sne,Guds himler fulleav stjerner dog å se.For oss opptennesen deilig nådens sol,Guds åsyn vendestil oss fra himlens stol,når allting endes,vi der skal holde jul!

Ingar Gangås

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2014 - Nr 10
 

Artikkeloversikt

  Er det plass for Jesus i dag? Immanuel Fuglsang  Våre lamper slokner (12) J.F. Løvgren «Og det skjedde» Carl Fr. Wisløff Den første kjærlighet Av en ungdom Slangens list (2) Jan Johansson Den lille skopusser Julefortelling Jesu gjenkomst Dag Rune Lid  Misjonsnytt Ingar Gangås 
Lov og Evangelium 2014 - Nr 09
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Vår motstanderHelt siden syndefallets dag har djevelen gjort alt han kan for å beholde mennesket som sitt bytte – enten ved å lokke oss ut i syndens garn eller ved å gjøre oss til egenrettferdige lovtreller. Hans makt er døden, synden og den onde samvittighet. Han frister og anfekter også Guds barn slik at de skal miste motet og oppgi troen på Jesus.

Les mer

Lov og Evangelium 2014 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

ReformasjonGuds ord er uforanderlig og trenger ingen reformasjon. Da Martin Luther endelig fant fred med Gud, skjedde det ved at Ordet åpnet seg. I sin store sjelenød ble evangeliet nytt, og han fikk tro­en på Jesus Kristus – uten gjerninger.

Les mer

Lov og Evangelium 2014 - Nr 05
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Liv eller dødGud er kilden til alt liv. Han har skapt alt, og oppholder det med sin høyre hånd. Men én dag tar alt slutt. «Alt kjød er gress, og all dets herlighet som blomst på marken. Gresset blir tørt, blomsten visner når Herrens ånde blåser på det, ja, sannelig, folket er gress (Jes 40:6b-7).

Les mer

Lov og Evangelium 2014 - Nr 06
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

 

På sikker grunnBare Jesus kan gi sann hjertetrøst og lede deg inn på sikker grunn. Når alt annet vakler, vil Guds ord bestå. Gjennom Bibelen lærer du Jesus å kjenne. Men det kan hende han må føre deg på underlige veier for at du skal «se» ham.

 

Les mer

Lov og Evangelium 2014 - Nr 04
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

 

Redaksjonen ønsker alle lesere en velsignet påskehøytid med de gamle og kjære hilsningsordene: «Jesus er oppstått. Ja, sannelig, han er oppstått!»

 

Les mer

Lov og Evangelium 2014 - Nr 03
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Bildet på forsiden er tatt i Bolivia. Her skjedde det for noen år siden en stor ulykke. En lastebil fullastet med folk på vei til et evangelisk stevne fikk problemer med bremsene og raste utfor – flere hundre meter.

Les mer

Lov og Evangelium 2014 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Hvem Jesus erÅ bli overbevist om hvem Jesus er, er selve hovedsaken for et menneske. Bibelens hovedtema er ordet om Jesus. Mange flere tegn kunne vært nevnt, sier apostelen Johannes mot slutten av sitt evangelium: «Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere skal ha liv i hans navn» (20:31).

 

Les mer

Lov og Evangelium 2014 - Nr 01
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

SåmannenLignelsen om såmannen forteller oss at ikke alt såkornet falt i god jord. Noe falt ved veien, og fuglene kom og åt det opp. Noe falt på steingrunn, der det ble avsvidd og visnet, og noe falt blant torner som kvalte det.

Les mer

Misjonsnytt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Dagen for hjemreise var kommet. En begivenhetsrik tur til Bolivia og Peru lå bak. Åpne dører for litteratur, forkynnelse og undervisning er stikkord som dekker, og en varm mottagelse i begge land. Bare den siste underskriften for registrering av forlaget «Såmannen» manglet. På veien til flyplassen i Arequipa, like før avreisen, ble det en kort stopp hos sorenskriveren, og vi rakk akkurat den siste signeringen.

Les mer

Jesu gjenkomst
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Media har i den siste tida malt ut for oss det som skjer i Afrika, Midt-Austen, Ukraina osv. Det er som det ingen ende vil ta med oppslag om kriser, krig, rykte om krig, forfølging, forføring, pest, jordskjelv osv. Jesu ord om si atterkome, slik han talar om det i Matteusevangeliet (kap. 24), vert malt ut for våre augo gjennom media i desse dagar.

Les mer

Den lille skopusser
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det var tidlig en julemorgen. En ung mann som ikke hadde vært på gode veier, kom gående gjennom en tom gate. Da roper en skopusser til ham: «Skal jeg pusse Deres sko?» Mannen ser ned på sine føtter og brummer med en ed: «Ja, hvis jeg hadde en eneste krone i lommen, så kunne det nok trenges».

Les mer

Tags:
Slangens list (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Her er den andre delen av artikkelserien om hvordan djevelen angriper Guds rike. I forrige nummer fikk vi høre hvordan sjelefienden får oss til å modernisere språket slik at vi mister ordet om korset. I denne artikkelen avsløres hans angrep på sangens og musikkens område. Red.

Les mer

Tags:
Den første kjærlighet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Av en ungdomDet var et helt vanlig og enkelt kveldsmøte. 30-40 mennesker var samlet på bygdas vesle bedehus denne lyse fredagskvelden i april. Kun noen få i forsamlingen tilhørte bygda, de aller fleste kom utenfra og det var folk i alle aldre. Alt fra de trofaste gamle som stavret seg skjelvende opp trappa hver gang det ble annonsert møte, til de aller minste som lå i barnevogn og sovnet i løpet av åpningssangen.

Les mer

Tags:
«Og det skjedde»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Tre ganger står det i juleevangeliet: «Og det skjedde». Hver gang er det tale om noe som virkelig gikk for seg i menneskers liv.

Les mer

Våre lamper slokner (12)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket, uroet mange, deriblant pastor Bjørnås og grosserer Mobekk. Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter, men han forkynte mer til religiøsitet og forbedring av det gamle menneske enn til syndserkjennelse og frelse i Jesus alene. Vakte ungdommer kom til båtbyggeriet og Lyngeid for å søke hjelp. Nå var Ling reist hjem. Han var i samtale med Lyngeid kommet i tvil om sin egen frelse. Red.

Les mer

Er det plass for Jesus i dag?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I Bibelen kan vi mange steder lese om at det ikke var plass for Jesus. Han måtte fødes i en stall, fordi det ikke var plass i herberget (Luk 2:7). Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham (Joh 1:11). Og i Hebreerbrevet (13:12-14) kan vi lese: «Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære! For vi har ikke her en blivende stad, men søker den som kommer».

Les mer

Glupende ulver
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg.» Apg 20:29-30

Les mer

Gledet seg under tsunamien
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Kenneth GoaDette intervjuet sto i avisen Dagen i 2009. Kenneth Goa har etter det studert fag og arbeidet som «ettåring» i den lutherske samarbeidskirken til Evangelisk Luthersk Misjonslag i Peru en tid. Han er gift med Milagros fra Arequipa, og de har fått en sønn sammen, Tobias Alejandro. Kenneth er for tiden i Norge for å tjene seg opp penger slik at de kan begynne prosessen med å søke om norsk statsborgerskap for dem. Han ønsker å stille seg til tjeneste for den lutherske kirken der ute. La oss huske dem i våre bønner! Red.

Les mer

Tags: