Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Kapstad Per Olav
Search Keyword:
Total: 4 results found.
Tag: Kapstad Per Olav
Lov og Evangelium 2013 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Følg den gode hyrde!«Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» «Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.» Joh 10:11; 14; 27

Les mer

«Elsker du meg?»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag av referat fra årsmøtetÅrsmøtet for NLL ble avholdt 9. juli på Fossnes. Helge Mangelrød innledet med andakt over teksten fra Joh 21:15- 17, hvor Jesus spør Peter tre ganger om han elsker ham. Vi ble blant annet minnet om hvor godt det er for oss troende å vite at Jesus vet hele sannheten om oss, og at han likevel kaller på oss, slik som det står i sangen: «Du visste alt om meg før du meg kalla, og gav meg plass ved nådens rike bord» (Sb 360).

Les mer

«Jeg står i gjeld»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Referat fra årsmøtet i NLLNorsk Luthersk Lekmannsmisjons årsmøte (11. juli 2013) ble i år holdt under sommersamlingen på Bibelskolen på Fossnes.

Les mer