Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Holm Olav Bergene
Search Keyword:
Total: 2 results found.
Tag: Holm Olav Bergene
Lov og Evangelium 2013 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Følg den gode hyrde!«Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» «Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.» Joh 10:11; 14; 27

Les mer

De kristnes møter
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Straks etter Kristi himmelfart og pinse kom de som trodde på Kristus sammen for å samtale om det de hadde sett, hørt og lært av Jesus (Apg 2). Slike sammenkomster har siden fulgt de troende.

Les mer