Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Odland Paul
Search Keyword:
Total: 2 results found.
Tag: Odland Paul
Lov og Evangelium 2013 - Nr 05
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Hør Guds ord!La ikke sommeren bli åndelig tørketid! – Kom med meg avsides, sa Jesus til sine disipler. Det gjelder også oss som lever i dag. Velkommen til sommerens møter, stevner og leirer!

Red.

Les mer

Svend Foldøen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Svend Foldøen var en sentral og markant emissær gjennom hele første halvdel av 1900-tallet. «Ryfylkebispen» ble han kalt; kallenavnet angir både at Ryfylke var hans «bispedømme» og at han var en sentral leder for et troende lekfolk, som i en viss grad stod i et spenningsfylt forhold til den offisielle kirken.

Les mer