Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Fjell Tobias
Search Keyword:
Total: 2 results found.
Tag: Fjell Tobias
Lov og Evangelium 2013 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Hjemmets betydningI dag har mange den oppfatning at det er undertrykkende for en kvinne å arbeide hjemme. Karrieren går for noen foran ekteskap og familie. Feminismen forkynner at husarbeid og omsorg for barn er mindre betydningsfullt. Likestillingstanken krever aksept for at det er best for mor å realisere seg selv utenfor hjemmet. Dette er til stor skade for barna, mor og far, ja hele samfunnet.

Les mer

Mitt vitnesbyrd
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene! Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk!» Jes 55:1

  

Les mer