Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2013
Search Keyword:
Total: 92 results found.
Tag: 2013
Litteraturarbeidet i Sør-Amerika
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

BoliviaFlyet fant sin «korridor» mellom de høye fjellene og siktet seg inn på den ikke så altfor lange flystripa i Sucre, Bolivia. Til sist en kraftig høyresving og så «datt» vi raskt ned på rullebanen. Det var som før, da vi bodde i denne byen midt på åttitallet, og det var underlig å være tilbake igjen.

Les mer

Lovens rettmessige krav – oppfylt i oss (3)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Dette er tredje og siste del av kommentaren over Rom 8:1-4. Første del omhandlet friheten fra lovens dom og straff (v. 1) Andre del sto i forrige nummer og fortalte at vi i Kristus Jesus er frigjort fra syndens makt og herredømme (v. 2-3). Nå får vi høre at dette skulle oppfylles i oss, slik at den som før vandret i kjødet, nå vandrer i Ånden. Red.

 

Les mer

Profeten Jeremia og hans samtid (1)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Sigbjørn Agnalt er lærer ved Bibelskolen på Fossnes, og han vil i noen nummer anvende bibelske sannheter fra profeten Jeremia på vår egen tid. Red.

 

Les mer

Den Hellige Ånd og Åndens fylde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Faderen er Gud. Sønnen er Gud. Den Hellige Ånd er Gud. Derfor heter det i misjonsbefalingen: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn» (Mat 28:19). Det er tre personer, men én Gud. «Hør Israel! Herren er vår Gud, Herren er én» (5Mos 6:4). Denne ene Gud er den eneste sanne Gud: «Før meg er ingen gud blitt til, og etter meg skal det ingen komme. Jeg er Herren, og foruten meg er det ingen frelser» (Jes 43:10-11).

Les mer

Lysets barn og dagens barn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Guds skaperverk er preget av planmessig orden. Gud satte skille mellom landjord og hav, mellom lys og mørke, dag og natt, arbeid og hvile. Alt fikk sin plass i helheten og sin bestemte funksjon. Han ga oss seks dager til å arbeide på og én dag helliget han til å hvile på. Hviledagens velsignelse ligger nettopp i dagens hellighet, at den er en dag hvor jeg skal få hvile fra alt det jordiske som ellers opptar sinn, tanker og kropp, og så skal jeg få sitte på Guds fang og la ham få tale til meg om noe som er viktigere enn jordlivet, få mitt sinn rettet på hans evige frelsesråd og evighetstanker med meg.

 

Les mer

Nytt fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Luthersenteret solgtEtter at Natalia og Vladimir Moser flyttet fra Tiraspol til Chisinau har det ikke vært bruk for det lutherske senteret i Tiraspol. Det ble derfor solgt på tampen av 2012. Det har vært en viss prisstigning i perioden og til tross for relativt omfattende rehabilitering av senteret, ble det solgt med fortjeneste. Pengene fra salget vil bli brukt i misjonsarbeidet i Moldova.

 

Les mer

Fór opp til himmelen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Når Jesus minner oss om himmelfarten sin, er det vel i grunnen noe som bør gjøre oss glade. Himmelfarten forteller oss at kampen hans har lykkes. Det han kom hit til jord for å utføre, er fullført. Han er kommet tilbake dit der han egentlig hører heime. Jesu opphold her på jorda som menneske, var noe midlertidig. Siktepunktet er alltid den nye himmel og den nye jord. Derfor kan han ved avslutninga av jordelivet sitt si til vennene sine: «Det er til gagn for dere at jeg går bort» (Joh 16:7).

Les mer

Den største kjærlighet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I de skotske fjell kom en ørn flyvende og bortførte i sine klør et lite barn som moren hadde lagt fra seg i en høysåte mens hun arbeidet. Ørnen fløy med barnet til redet, som en tydelig kunne se oppe i den bratte fjellsiden. En jeger forsøkte å klatre opp etter barnet, men vendte om på halvveien. Han var ikke før kommet ned, så gav moren seg til å klatre oppover mot redet. Hun arbeidet seg høyere og høyere opp. Endelig er hun fremme. Hun griper barnet, trykker det til seg og kommer uskadd ned igjen. Det var en vandring som hvert øyeblikk kunne ha kostet henne livet, men hun hadde bare én tanke: å redde sitt barn.

 

Les mer

Lovens rettmessige krav – oppfylt i oss (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.» Rom 8:1-4

Les mer

Toleransens sanne ansikt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I vinter har det vist seg hvor vanskelig det er for kristenheten i Norge å stå fast på Bibelens ord når det gjelder spørsmål der samfunnet har helt andre vurderinger. Og samfunnets vurderinger blir stadig fjernere fra Bibelens vurderinger. Da behøves det frimodighet. Det som har vært de kristnes bekjennelse, er det ofte ikke lenger.

 

Les mer

Åndskampen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hva er åndskamp? Det er den kamp og strid som følger av at et Guds barn hører Guds rike til, samtidig som han lever i denne verden som ligger i det onde. Den ånd som er i denne verden står Jesus og den troende i mot. Det som et Guds barn tror og høyakter, spottes og ringeaktes av denne verden. Det er en realitet vi som kristne ikke skal og ikke kan oppheve. Derfor roper også Jesus ut et ve over de disipler som verden taler vel om, for det vitner om svikt i forhold til Guds ord og tilpasning til denne verden: «Ve dere når alle mennesker taler vel om dere, for det gjorde også deres fedre med de falske profeter!» (Luk 6:26). Den som søker å bli verdens venn kommer til å stille seg fiendsk mot Gud og får Gud selv imot seg (Jak 4:4). Her står vi i stor fare i dag! «Vennskap med verden er fiendskap mot Gud!»

 

Les mer

Du vet jeg har deg kjær!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mel.: Eg er ein gjest i verda

 

Min Herre og min Mester,jeg titt mismodig er,et syndens garn seg festerog gir meg slikt besvær.Du ser meg i min nød,at synden er meg søt.Men du er kilden ene,som gir meg livets brød.

 

Les mer

Tags:
Peters fornektelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem: I denne natt kommer dere alle til å ta anstøt av meg, for det står skrevet: Jeg vil slå hyrden, og hjordens får skal bli spredt. Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Men Peter svarte og sa til ham: Om så alle tar anstøt av deg, skal jeg aldri ta anstøt! Jesus sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Peter sier til ham: Om jeg så måtte dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg! På samme måte talte alle disiplene.» Mat 26:30-35

Les mer

Ditt forhold til blodet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Blodet på de hus hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» 2Mos 12:13

 

Les mer

Kristi kors
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men det skal være langt fra meg å rose meg, uten ved vår Herre Jesu Kristi kors! For ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden.» Gal 6:14Sann kristendom dreier seg om Jesu kors og Kristi forsoning. Å ha all sin glede i dette, er kjennetegnet på et sant Guds barn. Du elsker Jesus, fordi han har elsket deg med en evig kjærlighet. Han er blitt deg «visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning» (1Kor 1:30). Da er du en ny skapning. Du er død og oppreist med Kristus, og «beherskes» av Jesus i stedet for av verden.

 

Les mer

Mitt vitnesbyrd
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene! Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk!» Jes 55:1

  

Les mer

De ti jomfruene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var uforstandige og fem av dem kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da det dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop: Se brudgommen kommer! Gå ham i møte!

Les mer

Lov og evangelium
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For Kristus er endemålet for lova, til rettferd for kvar den som trur.» Rom 10:4

Les mer

Du treng ikkje syta for livet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Du treng ikkje syta for livet,for Jesus vil syta for deg.Du kan ikkje tena to herrar,så hald deg til Han som veit veg.

 

Les mer

Lovens rettmessige krav – oppfylt i oss (1)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.» Rom 8:1-4

Les mer