Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2013
Search Keyword:
Total: 92 results found.
Tag: 2013
Lov og Evangelium 2013 - Nr 10
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Et godt nytt årVi pleier å ønske hverandre en god jul og et godt nytt år. Men tenker vi over hva som ligger i det? En velsignet julehøytid kan det bli til tross for sykdom eller stor nød, hvis Jesus er blitt din frelser. Med syndenes forlatelse, og under hans nåde, kan du holde jul med glede – også om du sitter alene med sorg og savn. «Gled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter» (Sal 37:4).

Les mer

Lov og Evangelium 2013 - Nr 09
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

TåkeDen som har opplevd tåke – i fjellet eller på havet – vet at det kan få alvorlige konsekvenser. Uten å vite det har du gått i ring eller er kommet langt bort fra bestemmelsesstedet. Du ser verken «leia» eller farefulle stup eller skjær. Det kan ende katastrofalt.

 

Les mer

Lov og Evangelium 2013 - Nr 08
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Se og lev!Hele skaperverket vitner om Gud. Bibelen gir oss det klareste vitnesbyrdet om hvem han er: «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv» (Joh 3:16).

Les mer

Lov og Evangelium 2013 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Følg den gode hyrde!«Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» «Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.» Joh 10:11; 14; 27

Les mer

Lov og Evangelium 2013 - Nr 06
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2013 - Nr 06

 

Les mer

Lov og Evangelium 2013 - Nr 05
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Hør Guds ord!La ikke sommeren bli åndelig tørketid! – Kom med meg avsides, sa Jesus til sine disipler. Det gjelder også oss som lever i dag. Velkommen til sommerens møter, stevner og leirer!

Red.

Les mer

Lov og Evangelium 2013 - Nr 04
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Etter at Jesus var stått opp fra de døde, viste han seg flere ganger for disiplene, og han gav dem misjonsbefalingen. Da han ble opptatt til himmelen, ble det sagt av to engler: «Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!» (Apg 1:11).

Les mer

Lov og Evangelium 2013 - Nr 03
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

På veien til Emmaus«Og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus og ligger seksti stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om det som var skjedd. Og det skjedde, mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. (...)

Les mer

Lov og Evangelium 2013 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Hjemmets betydningI dag har mange den oppfatning at det er undertrykkende for en kvinne å arbeide hjemme. Karrieren går for noen foran ekteskap og familie. Feminismen forkynner at husarbeid og omsorg for barn er mindre betydningsfullt. Likestillingstanken krever aksept for at det er best for mor å realisere seg selv utenfor hjemmet. Dette er til stor skade for barna, mor og far, ja hele samfunnet.

Les mer

Lov og Evangelium 2013 - Nr 01
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

  Morsdag«Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg.» Jes 49:15Israels barn klaget i sin nød. De trodde at Herren hadde forlatt dem og glemt dem for alltid. Selv hadde de glemt sin skaper og forlatt ham. Nå var de i fangenskap i Babel, og det syntes som det aldri ville ta slutt. Da ble profeten Jesaja sendt til dem med disse ordene: «Glemmer vel en kvinne sitt diende barn...»

Les mer

På flukt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Barnestykke av Ingar GangåsMidt på natten viste Herrens engel seg for Josef i en drøm.– Ta Maria og Jesus med deg og flykt til Egypt! Kong Herodes leter etter barnet for å ta livet av det.Herodes tålte ikke at det var født en konge som kunne ta fra ham kongemakten. De tre vise menn fra Østen hadde fortalt ham at nå var Kongenes Konge født.

Les mer

Menneskenes lodd
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom.» Heb 9:27

Les mer

Ditt forhold til blodet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Blodet på de hus hvor dere er, skal være et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» 2Mos 12:13

Les mer

Våre lamper slokner (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det skjedde på vitnemøtet ved avslutningen av festen i Guds rommelige kirke. Båtbyggeren Ansgar Lyngeid ble sunget ned da han vitnet om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket. Red.

Les mer

Inntrykk fra Bolivia og Peru
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Kaktusblomstring i Cochabamba, Bolivia.

 

Les mer

Livets lys
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Våre ord avslører hvem vi er. De sier noe om den personen som uttaler dem. Jesus er Ordet som forteller hvem Gud er. Han åpenbarer Guds vesen og hjertelag. Han formidler Guds tale og hans innerste tanker til oss mennesker.

Les mer

Julens tegn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Barnet i krybben er julens tegn, på samme måte som korset og den åpne graven er påskens tegn, og ildtungene pinsens. Slik blir det jo sagt i juleevangeliet: Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn, svøpt, liggende i en krybbe.

Les mer

Nyttårsandakt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde.» Joh 1:16

 

Les mer

Julenatt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Dikt av Halvor UdnesseterI natt jeg går til Betlehem,jeg tar min stav i hånd.Og høyt i julenattens fredjeg løftes av min ånd.

Les mer

Tenk når en gang den tåke er forsvunnet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Tenk når en gang den tåke er forsvunnet som her seg senker over livet ned, når dagen evig klar er der opprunnet, og lys omstråler meg med himmelsk fred!

Les mer