Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Holm Marie Louise Bergene
Search Keyword:
Total: 6 results found.
Tag: Holm Marie Louise Bergene
Lov og Evangelium 2013 - Nr 08
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Se og lev!Hele skaperverket vitner om Gud. Bibelen gir oss det klareste vitnesbyrdet om hvem han er: «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv» (Joh 3:16).

Les mer

Lov og Evangelium 2012 - Nr 08
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Guds rike først«Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» Mat 6:33 Gud er trofast. Han kan du komme til – med all nød, enten det gjelder din synd, eller det er sykdom eller andre bekymringer. Den som kommer til ham for å bli frelst, får den største skatt som finnes: syndenes forlatelse og fred med Gud. Jesus ble gitt til soning for alle våre synder. Gud vil at vi skal leve under hans velsignelse. Han har gitt oss alle ting med seg. «Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?» (Rom 8:32).

Les mer

Elevene ved bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

21. august var et nytt skoleår i gang på Bibelskolen på Fossnes. I år har vi tre elever fra Norge, to fra Sverige, fire fra Filippinene og to fra Vietnam. Øverst fra venstre: Uyen Le (Vietnam), Tina Fossdal (Sira), Elias Petersson (Nybro), Sigurd Brennsæter (Hurdal), Maria Jamila Esteban (Filippinene), Linnea Söderberg (Umeå), Johanne Fjell (Bangdalen). Nederst fra venstre, sitter Moses Abel Ong (Filippinene), Anne Margarette Bedayos (Filippinene), Thanh Nguyen (Vietnam) og Joseph Uton (Filippinene).

La oss legge bibelskoleåret i Guds hender og be om at han igjen får åpne Ordet så det kan få lyse opp hjertene. «Ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler» (Jak 1:21).

Lov og Evangelium 2017 - Nr 08

Elevene ved Bibelskolen på Fossnes høsten 2013
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Lørdag 17. august var det åpningsfest og oppstart for høstens kull ved Bibelskolen på Fossnes. Lars Fossdal talte over 2Krøn 12:1-2: «Men da Rehabeams kongedømme var blitt trygget, og han var blitt mektig, forlot han Herrens lov, og hele Israel med ham. Så hendte det i kong Rehabeams femte år at Sisak, kongen i Egypt, drog opp mot Jerusalem – for de hadde båret seg troløst at mot Herren».

Les mer

Åpningshelg på Fossnes
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

18-19. august var det åpningshelg på bibelskolen. Det er 20-års-jubileum for skolen i år. Litt spesielt var det at både høsten 1992 og høsten 2012 begynte det fem jenter (Nå har det også kommet en gutt i elevflokken. Red. anm.). Disse 20 årene har størrelsen på kullene variert, men om det er få eller mange – det viktigste er at Ordet blir forkynt og får gjøre sin virkning.

Les mer