Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2012
Search Keyword:
Total: 101 results found.
Tag: 2012
Lov og Evangelium 2012 - Nr 10
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Verdens lys«Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Joh 8:12 Det var noen som ventet på «Israels trøst». De var ikke mange. Gamle Simeon var en av dem. Han var en rettferdig og gudfryktig mann. «Det var åpenbaret ham at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias» (Luk 2:26).

Les mer

Lov og Evangelium 2012 - Nr 09
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Kulde og frostVinteren nærmer seg. Med den følger kulde og is, som igjen kan føre til frostskader. Det er verre når kulden sniker seg inn i Guds forsamlinger, inn i de kristne hjemmene, og inntar hjertene. Vår tid preges av mangel på kjærlighet og varme. For noen ble det så kaldt at de falt fra troen. De kristne forsamlingene står utsatt til.

Les mer

Lov og Evangelium 2012 - Nr 08
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Guds rike først«Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» Mat 6:33 Gud er trofast. Han kan du komme til – med all nød, enten det gjelder din synd, eller det er sykdom eller andre bekymringer. Den som kommer til ham for å bli frelst, får den største skatt som finnes: syndenes forlatelse og fred med Gud. Jesus ble gitt til soning for alle våre synder. Gud vil at vi skal leve under hans velsignelse. Han har gitt oss alle ting med seg. «Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?» (Rom 8:32).

Les mer

Lov og Evangelium 2012 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

PilegrimenI boken «En Pilegrims vandring», skildrer John Bunyan kampen mot sjelefienden. Med list vil den arge motstander hindre Guds barn i å nå himmelen. Før Bunyan skrev denne boken hadde han kjent den fryktelige straffedom som Gud uttaler over alle som har begått den utilgivelige synd. Han lå bokstavelig foran helvetets port.

Les mer

Lov og Evangelium 2012 - Nr 06
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Jesus er kilden med det levende vann. Han kan gi deg å drikke av livets vann – til frelse. Denne kilde er åpen for hver den som tørster, som har mistet troen på seg selv og som trenger en frelser og stedfortreder. I dette nummeret kan du lese om hvordan Jesus behandler mennesket for at det skal «miste seg selv» og «vinne Kristus». «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde» (Jak 4:6). Bibelen kaller denne prosessen en «åpenbaring» ved Den Hellige Ånd. Først døder han deg ved loven, så gjør han levende ved troen på Jesus.

Les mer

Lov og Evangelium 2012 - Nr 05
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

 Det er et ord fra Bibelen som vi har hørt og lest mange ganger: «Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke» (1Pet 5:8). Er vi tilstrekkelig klar over det, at det pågår en tilspisset kamp om din og min sjel? Den utkjempes både i himmelrommet og her need på jorden. Det er mye fokus på engler, men er du klar over at det finnes både gode og onde?

Les mer

Lov og Evangelium 2012 - Nr 04
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Evangeliet har nådd fjellene i Andes. Dette er et misjonsnummer – med flere bilder fra quechuaområdet i Bolivia. La bildene tale til ditt hjerte. Vil du være med å gi dette folket litteratur på sitt eget språk? 

Les mer

Lov og Evangelium 2012 - Nr 03
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Hjørnesteinen«For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.» 1Pet 2:6Jesus spiste påskelammet med disiplene. Under måltidet sang de «lovsangen». Etter jødisk tradisjon er det salmene 113–118. Det lød ut i den mørke natt: «Den stein som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein. Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den» (Sal 118:22-24). Nå var tiden inne.

 

Les mer

Lov og Evangelium 2012 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Lysets barnJesu rike er ikke av denne verden. Den som tar imot Jesus blir lysets barn. Mørkets fyrste – satan – tåler ikke lyset. Han gjør alt han kan for å holde verdens barn fast i sitt mørke. Han har det mål at så mange som mulig skal bedras og fanges i hans garn.

Les mer

Lov og Evangelium 2012 - Nr 01
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Kledd i hvite kjortlerDe kristne ble forfulgt. Apostelen Johannes var forvist, og satt muligens i fangenskap. «Jeg, som er deres bror, og har del med dere i trengselen og riket og tålmodet i Jesus, jeg var på den øy som kalles Patmos for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld» (Åp 1:9). Mens han var der, gjenga han det Gud lot ham se – under åpenbaring – til hjelp og trøst for Guds barn, og som advarsel, og til et kall for de ufrelste.

Les mer

Når ekteskapet angripes
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Øivind AndersenI forrige nummer fikk vi høre at det er bedre å få en ektefelle enn å ta seg til rette. Ekteskapet er innstiftet av Gud og står på en spesiell måtte under Guds velsignelse. Da er det ikke underlig at sjelefienden ønsker å ødelegge det. Her gir Øivind Andersen råd når ekteskapet angripes. (Red.)

 

Del 1: Ekteskap og hjem

 

Les mer

Jesus tok bolig iblant oss
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, de er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.» Joh 1:9-13

 

Les mer

Glimt fra Bolivia og Peru
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Gull-alpakkaen i MacusaniQuechuaindianerne på høysletta i Peru er et gjestfritt folk. Det fikk Marit og jeg oppleve på vår reise nå i oktober-november. I landsbyen Macusani ble det servert store porsjoner med middagsmat. Da går det mest på alpakkakjøtt og chuño (frosne poteter som er blitt trampet på til saften er borte og senere soltørket).

 

Les mer

En frelser er født
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by.» Luk 2:10-11

Frelseren er kommet, Jesus Kristus! Han kjenner oss. Han vet at vi ikke kan berge oss selv. Og så har han besluttet å redde oss, om han får lov.

 

Les mer

Korleis eg kom gjennom til liv i Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vekking rundt århundreskiftetUtover hausten i 1902 var det liksom det livna til i det kristelege arbeidet inne i Norheimsund. Folket byrja søkja til bedehuset. Dette gledde dei gamle truande venene der inne, og dei la opp til festar og stor aktivitet i julehelga. Så kom julaftan, og det rauk opp til storm, med orkan i bygene. På juledagsmorgon stilna stormen, men då spurdest det i bygda at tre mann frå Kaldestad, to brør og sonen til den eine, var drukna om natta då dei hadde gjort freistnad på å redda ei skuta som låg forankra ute på Sundet.

 

Les mer

En annerledes jul
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det har gått noen år er siden vi feiret jul i Bolivia i Sør-Amerika. Mye var annerledes enn i vårt overflods-Norge: folket, kulturen, tradisjonene og den ytre rammen.

 

Les mer

Barmhjertighet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den kjente flyger, oberst Charles Lindbergh, ble en gang innbudt til en middag på et hotell i New York. Da han fikk høre prisen pr. kuvert, nektet han å komme, selv om det ble gitt til hans ære. I sitt brev fortalte han blant annet at han hadde nettopp vært i Kina hvor hungersnød og pest herjet forferdelig. Da han landet der med flyet, lastet med medisiner, trengte folk på for å se om det var noe å spise. De forsøkte til og med å spise av vingene på flyet.

Les mer

Mitt vitnesbyrd
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det är med ett stort tack till Gud jag kan se tillbaka på mitt år vid Bibelskolen på Fossnes. Bibelskoleåret var först och främst präglat av berikande undervisning. Ett exempel på detta, något som fått betyda mycket för mig är att gå djupare in i Gamla Testamentet och se att det handlar om Kristus. Hela GT är fullt av förebilder till Kristus och hans gärning för oss. GT får sin uppfyllelse i Jesus Kristus, det ser vi ju också klart och tydligt när Nya Testamentet så klart pekar tillbaka på händelser från GT. Jag tänker speciellt på Jesus som vår överstepräst som Hebreerbrevet så klart förkunnat oss. Han gick en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Det är i kraft av detta blod, inte i vårt eget sträv eller av egen förtjänst, som vi får gå fram till nådens tron med frimodighet för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Johannes säger det så fint: «Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig». 

Les mer

Guds rettferdighet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)
«Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror.» Rom 3:21-22

Les mer

Sabbaten – hviledagen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Det skjedde at han på en sabbat gikk gjennom kornåkrene. Disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der. Fariseerne sa til ham: Se, hvorfor gjør de det som ikke er tillat på sabbaten? Og han sa til dem: Har dere aldri lest hva David gjorde da han var i nød og sultet, han selv og de som var med ham, hvorledes han gikk inn i Guds hus, da Abjatar var yppersteprest, og åt skuebrødene, som ingen har lov til å ete uten prestene, og gav også dem som var med ham? Og han sa til dem: Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Så er da menneskesønnen herre også over sabbaten». Mar 2: 23–28

Les mer