Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Heian Reidar
Search Keyword:
Total: 24 results found.
Tag: Heian Reidar
Jesus henter snart sine hjem
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding fra Landsstyret«Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.» Joh 15:4-5

Les mer

Guds ord alene kan trøste hjertene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Utdrag fra årsmelding fra Landsstyret i NLL«Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand.» Sal 119:130Denne setningen fra Salmenes bok sier oss mye om hvordan det er i Guds nåderike her på jord. Her kommer det ikke an på menneskelig kløkt og klok skap, men på Åndens åpenbaring. Bibelen forblir en lukket bok hvis ikke Den Hellige Ånd åpner den for oss. Men får det under skje, at Ånden puster på Ordet når vi leser eller hører det, så åpner det seg. Det gir lys; det vil si at det blir liv i Ordet. Ordet blir levende for vårt hjerte og mat for vår sjel, som profeten sier: «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte» (Jer 15:16).

Les mer

Liten organisasjon med stort oppdrag
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Årsmelding for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon«For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår Frelser Jesu Kristi herlighet.» Tit. 2:11-13

Les mer

Velg i dag hvem dere vil tjene!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Årsmelding fra Landsstyret«Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så dere kan få leve, du og din ætt!» 5Mos 30:19

Les mer