Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Stensland Odd Eivind
Search Keyword:
Total: 6 results found.
Tag: Stensland Odd Eivind
Lov og Evangelium 2014 - Nr 05
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Liv eller dødGud er kilden til alt liv. Han har skapt alt, og oppholder det med sin høyre hånd. Men én dag tar alt slutt. «Alt kjød er gress, og all dets herlighet som blomst på marken. Gresset blir tørt, blomsten visner når Herrens ånde blåser på det, ja, sannelig, folket er gress (Jes 40:6b-7).

Les mer

Lov og Evangelium 2013 - Nr 08
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Se og lev!Hele skaperverket vitner om Gud. Bibelen gir oss det klareste vitnesbyrdet om hvem han er: «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv» (Joh 3:16).

Les mer

Lov og Evangelium 2011 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

I forrige utgave av bladet var temaet «faren med travelheten».Dette nummeret minner oss på hvor viktig det er å søke inn til Jesus – og bli gjenfødt til et nytt liv. Vi står alle i fare for å bedra oss selv.Kom i dag – når du hører hans røst!                             

Les mer

Skikk dere ikke lik denne verden!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» Rom 12:2

Les mer

Kameleon-kristen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Kameleoner er en gruppe av skjellkrypdyr som er kjent for sin evne til raskt å skifte farge, forandre og tilpasse seg omgivelsene hele tiden. De fleste artene klatrer i busker og trær. Total lengde varierer fra ca. 3,0 cm til 68,5 cm. Øynene kan beveges uavhengig av hverandre.

Les mer

I dag
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Enkelte mennesker tenker at det vi ikke får gjort i dag, får vi gjort i morgen. Vi har god tid.I Afrika sier de at tiden kommer til oss, mens vi sier at tiden går. Tid har vi nok av, for den kommer til oss hele tiden. Enkelte steder kjører ikke bussen før den er full. Blir den ikke full i dag, kjører den i morgen. Det gjør ikke noe om vi utsetter til i morgen, det vi ikke får gjort i dag.

 

Les mer