Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Aasmundtveit Jan Endre
Search Keyword:
Total: 14 results found.
Tag: Aasmundtveit Jan Endre
Lov og Evangelium 2017 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Lev for Herren!«Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, mens dette (Herrens) hus ligger i ruiner?» Hag 1:4

Les mer

Lov og Evangelium 2011 - Nr 06
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Dette nummeret inneholder rapporter fra arbeidet for året som ligger bak. Lekmannsmisjonen er en liten organisasjon med få faste arbeidere, og er avhengig av støtte fra frivillige medarbeidere. Vi har et ønske om at reformasjonens «Ordet alene», «nåden alene» og «troen alene», må være retnings-givende for misjonsarbeidet. Men dette er ikke selvsagt i vår tid. Vi står i fare. Travelhet og mangel på stillhet og ro kan fort kvele gudslivet – hos oss alle. Derfor trenger vi de helliges samfunn.

Les mer

Guds ord går i oppfyllelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding for BibelskolenDet som kjennetegner Guds ord i forhold til all annen profetisk tale, er at det går i oppfyllelse, mens det han ikke har talt, ikke oppfylles (jf. 5Mos 18:21f).

Les mer

Derfor mister vi ikke motet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fra årsmeldingen for Bibelskolen på Fossnes«Men noen forherdet seg og ville ikke tro. De talte ille om Veien så mengden hørte det. Da brøt han lag med dem og skilte disiplene fra dem, og holdt daglige samtaler i Tyrannus’ skole.» Apg 19:9

Les mer

Du kom - fordi du elsket meg
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Hans Adolph Brorsons omvendelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

«Her ser jeg et tålmodig lam»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer