Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Vågen Tormod
Search Keyword:
Total: 8 results found.
Tag: Vågen Tormod
Lov og Evangelium 2013 - Nr 08
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Se og lev!Hele skaperverket vitner om Gud. Bibelen gir oss det klareste vitnesbyrdet om hvem han er: «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv» (Joh 3:16).

Les mer

Lov og Evangelium 2012 - Nr 08
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Guds rike først«Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» Mat 6:33 Gud er trofast. Han kan du komme til – med all nød, enten det gjelder din synd, eller det er sykdom eller andre bekymringer. Den som kommer til ham for å bli frelst, får den største skatt som finnes: syndenes forlatelse og fred med Gud. Jesus ble gitt til soning for alle våre synder. Gud vil at vi skal leve under hans velsignelse. Han har gitt oss alle ting med seg. «Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?» (Rom 8:32).

Les mer

Kven sigrar i ditt liv?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Då samrådde eg meg ikkje med kjøt og blod.» Gal 1:16

Les mer

Vanskar og prøvingar
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og me veit at alle ting tenar til gagn for dei som elskar Gud.» Rom 8:28Ein kristen vert ikkje teken fri frå motgang og vanskar, sjukdom og fattigdom. Som Jesus Kristus sjølv vart prøvd i alt, ser det ut til at kvar kristen må få sin lut av det tunge i livet. I det ytre kan det sjå ut til at sume kristne kjem så lett gjennom verda, medan andre støtt er i trengsle. 

Les mer

Lemer på Kristi lekam
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer