Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Vigilius Mikkel
Search Keyword:
Total: 6 results found.
Tag: Vigilius Mikkel
Lov og Evangelium 2013 - Nr 06
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2013 - Nr 06

 

Les mer

En stor nød
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var som får uten hyrde. Da sa han til sine disipler: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!» Mat 9:36-38

Les mer

Kjære tviler
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Bileams vei
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer