Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Söderberg Marcus
Search Keyword:
Total: 19 results found.
Tag: Söderberg Marcus
Lov og Evangelium 2017 - Nr 03
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Mars-nummeret av L&E.

 

Les mer

Lov og Evangelium 2013 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Følg den gode hyrde!«Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» «Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.» Joh 10:11; 14; 27

Les mer

Lov og Evangelium 2012 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Lysets barnJesu rike er ikke av denne verden. Den som tar imot Jesus blir lysets barn. Mørkets fyrste – satan – tåler ikke lyset. Han gjør alt han kan for å holde verdens barn fast i sitt mørke. Han har det mål at så mange som mulig skal bedras og fanges i hans garn.

Les mer

Lov og Evangelium 2011 - Nr 09
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Tenk om Bibelen har rett?Tenk om Bibelen har rett i at det finnes bare én sann Gud, og at Han snart skal «komme igjen for å dømme levende og døde»? Stilt overfor dette spørsmålet må mennesket skjelve. Det står skrevet i Guds eget ord – Den Hellige Skrift:«I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden» (1Mos 1:1). «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem» (1:27). «Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys»  (Joh 1:3-4).

Les mer

Lov og Evangelium 2011 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

I forrige utgave av bladet var temaet «faren med travelheten».Dette nummeret minner oss på hvor viktig det er å søke inn til Jesus – og bli gjenfødt til et nytt liv. Vi står alle i fare for å bedra oss selv.Kom i dag – når du hører hans røst!                             

Les mer

Dersom vi bekjenner
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» 1Joh 1:9

Les mer

Det beste legemidlet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og fordi lovløsheten skal ta overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.» Mat 24:12

Les mer

Du er fri!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Er det godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så kom, og jeg vil la mitt øye våke over deg. Men er det ikke godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så la det være! Se, hele landet ligger for deg. Du kan gå dit hvor det er godt og rett i dine øyne.» Jer 40:4

Les mer

Tjenestedeling mellom mann og kvinne
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Så gav mennesket navn til alt feet, til himmelens fugler og de ville dyr. Men for seg selv fant mennesket ingen medhjelp som var hans motstykke.» 1Mos 2:20

Les mer

Løp med tålmodighet!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Skulle jeg ikke drikke den kalk Faderen har gitt meg?» Joh 18:11b

Les mer

Av tro – til tro
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro skal leve.» Rom 1:16-17

Les mer

For tidlige fødsler
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«De vendte tilbake til ham mens han ennå var i Jeriko, og han sa til dem: Sa jeg ikke til dere at dere ikke skulle gå? Mennene i byen sa til Elisa: Byen ligger godt til, som min herre ser. Men vannet er dårlig, og landet lider under for tidlige fødsler. Da sa han: Hent en ny skål til meg og legg salt i den! Så gjorde de det. Og han gikk ut til det stedet hvor vannet strømmet fram, og kastet salt nedi og sa: Så sier Herren: Nå har jeg gjort dette vannet friskt; det skal ikke mer volde død eller for tidlige fødsler. Og vannet ble friskt og har vært så til denne dag, etter det ordet som Elisa hadde talt.» 2Kong 2:18-22

Les mer

Det hvitner mot høsten
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Over alt herlig er et dekke
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer