Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Ruud Erling
Search Keyword:
Total: 33 results found.
Tag: Ruud Erling
Lov og Evangelium 2016 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Evangeliuets sprengkraftDet er noen år siden nå. Vi var på vei ut til vår andre misjonærperiode i Bolivia. Reisen varte litt over et døgn, med ulike fly og mellomlandinger. I byen La Paz, første stopp i Bolivia, hendte det at vi måtte ut med all bagasjen – til fortolling. Det var midt på natten. Tollerne var gretne. Misjonæren var trøtt etter den lange reisen, og litt utslått på grunn av tidsforskjellen og høyden. Flyplassen ligger på 4 000 meter. Mismotet over hvor lite en hadde fått utrettet i den første misjonærperioden hadde plaget meg underveis.

Les mer

Lov og Evangelium 2015 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Guds klokkeÉn dag har Guds klokke nådd det målet som var satt i Guds råd før verden ble skapt. Da skal jord og himmel forgå. «Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp» (2Pet 3:10).

Les mer

Lov og Evangelium 2013 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Følg den gode hyrde!«Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» «Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.» Joh 10:11; 14; 27

Les mer

Lov og Evangelium 2013 - Nr 01
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

  Morsdag«Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg.» Jes 49:15Israels barn klaget i sin nød. De trodde at Herren hadde forlatt dem og glemt dem for alltid. Selv hadde de glemt sin skaper og forlatt ham. Nå var de i fangenskap i Babel, og det syntes som det aldri ville ta slutt. Da ble profeten Jesaja sendt til dem med disse ordene: «Glemmer vel en kvinne sitt diende barn...»

Les mer

Lov og Evangelium 2012 - Nr 09
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Kulde og frostVinteren nærmer seg. Med den følger kulde og is, som igjen kan føre til frostskader. Det er verre når kulden sniker seg inn i Guds forsamlinger, inn i de kristne hjemmene, og inntar hjertene. Vår tid preges av mangel på kjærlighet og varme. For noen ble det så kaldt at de falt fra troen. De kristne forsamlingene står utsatt til.

Les mer

Lov og Evangelium 2012 - Nr 06
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Jesus er kilden med det levende vann. Han kan gi deg å drikke av livets vann – til frelse. Denne kilde er åpen for hver den som tørster, som har mistet troen på seg selv og som trenger en frelser og stedfortreder. I dette nummeret kan du lese om hvordan Jesus behandler mennesket for at det skal «miste seg selv» og «vinne Kristus». «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde» (Jak 4:6). Bibelen kaller denne prosessen en «åpenbaring» ved Den Hellige Ånd. Først døder han deg ved loven, så gjør han levende ved troen på Jesus.

Les mer

Lov og Evangelium 2012 - Nr 04
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Evangeliet har nådd fjellene i Andes. Dette er et misjonsnummer – med flere bilder fra quechuaområdet i Bolivia. La bildene tale til ditt hjerte. Vil du være med å gi dette folket litteratur på sitt eget språk? 

Les mer

Lov og Evangelium 2011 - Nr 05
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

PinseFortellingen om Rut (Rut 1-4) som ble gift med løseren Boas, og beretningen om lovgivningen på Sinai (2Mos 19-20), var to ulike tekster som ble lest under pinsefesten i Israel. Pinsen hviler på disse to søylene: «de ti bud» og ordet om «gjenløseren» – loven og evangeliet. Folket skulle minnes «grunnloven» fra Sinai, som ble gitt 50 dager etter påskefeiringen i Egypt (2Mos 12:2-3). Tordenen på Sinai og blodet på dørstolpene hørte med til pinsen, ja, var selve grunnlaget for den.

Les mer

Lov og Evangelium 2010 - Nr 01
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

I dette nummeret av bladet møter du en ung familie med misjonskall (første side). Det haster med å gjøre arven kjent. Vi er kalt til å bære frukt for Gud, «Ingen ting betyr mer for misjonen enn de kristne hjem», har Carl Fr. Wisløff sagt. Vi inviterer til bibelhelg på Fossnes – med temaet: «Den kristne familien».

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2010 - Nr 01

Les mer

Kristendom
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hva ville du svare, dersom du ble bedt om å si kort hva kristendom er? Antakelig ville du nevne at det er å leve som en sann kristen, å lese og be og gjøre godt. Og det er sant at det også hører med til kristendommen. Men kanskje opplever vi en dag at vi ikke eier kristendom i oss, for det har gått så dårlig med vår egen kristendom.

Les mer

Troens visshet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Direktøren for et stort amerikansk fengsel fikk utvirket hos statens guvernør, at en av de livsvarige fangene skulle bli benådet hvert år. Det skulle være den som hadde oppført seg best. – Da dagen kom, ble alle fangene ført ut. Guvernøren var selv kommet, og han trådte nå fram med et dokument hvor navnet på den frigitte fangen sto. Under åndeløs taushet leste han navnet. Han ventet at en av fangene skulle komme løpende fram, men ingen kom. Han gjentok navnet høyere. Fremdeles kom ikke fangen fram. Presten, som kjente fangen godt, fortalte at han så ham hele tiden og prøvde å gi ham tegn. Men hver gang guvernøren leste hans navn, snudde han seg, for han trodde at det måtte være en annen. Først da fengselspresten hentet ham og lot ham lese sitt navn som sto på dokumentet, trodde han at det var sant.

Les mer

Nye muligheter
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Under en stor auksjon ble det budt fram en gammel, støvet fiolin. Et par strenger var brustne og hang og slang. Auksjonarius holdt den opp. Ingen bød på den. «Kan den spille?», spurte en. Auksjonarius dro buen over strengene, og det kom en fæl låt. Alle lo, og én bød en dollar for moro skyld. Like før han skulle få tilslaget, spurte en mann om han kunne få prøve fiolinen. Han stemte de strengene som var hele, strammet buen og lokket fram fine toner. Det viste seg å være en gammel Stradivarius-fiolin, og da ble den solgt for mer enn tusen dollar. En mester så mulighetene.

Les mer

I lyset
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I et hjem hadde de et ualminnelig godt speil. Alle roste det. Når folk så seg i speilet, hendte det at de smilte til seg selv. Men så ble speilet flyttet. Det hang før inne i en mørk krok under en pen lampe. Nå kom det midt mellom to vinduer. Men nå var det liksom ikke samme speilet. Det var blitt så klart og skarpt. Allikevel var jo speilet akkurat det samme som før. Speilet var ikke annerledes, men lyset var annerledes. Istedenfor en dempet behagelig lampe, så man seg nå i dagens fulle lys.

Les mer