Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Opstad Ragnar
Search Keyword:
Total: 103 results found.
Tag: Opstad Ragnar
Lov og Evangelium 2010 - Nr 01
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

I dette nummeret av bladet møter du en ung familie med misjonskall (første side). Det haster med å gjøre arven kjent. Vi er kalt til å bære frukt for Gud, «Ingen ting betyr mer for misjonen enn de kristne hjem», har Carl Fr. Wisløff sagt. Vi inviterer til bibelhelg på Fossnes – med temaet: «Den kristne familien».

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2010 - Nr 01

Les mer

Åndssituasjonen blant oss truande
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi blir alle meir eller mindre påverka av tidsånda. Om Herren ikkje kjem oss til hjelp, har vi lite å stilla opp med – mot dei tre sterke maktene i livet vårt: Djevelen, verda og vårt eige kjøt.

Les mer

Utløyst – og kalla på namn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og no, så seier Herren som skapte deg, Jakob, som laga deg, Israel: Ver ikkje redd! Eg har løyst deg ut, kalla deg på namn, du er min.» Jes 43:1

Les mer

Det som var ei vinning for meg
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men det som var ei vinning for meg, det har eg for Kristi skuld halde for tap.» Fil 3:7

Les mer

Eitt er nødvendig
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Marta, Marta! Du gjer deg strev og uro med mange ting. Men eitt er nødvendig. Maria har valt den gode delen, som ikkje skal takast ifrå henne.» Luk 10:41-42

Les mer

Han frelste oss
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Han er den som har frelst oss og kalla oss med eit heilagt kall. Han gjorde det ikkje etter gjerningane våre, men etter sitt eige råd og den nåden som han frå evige tider gav oss i Kristus Jesus.» 2Tim 1: 9

Les mer

Lov og evangelium
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For Kristus er endemålet for lova, til rettferd for kvar den som trur.» Rom 10:4

Les mer

Skiljet i menneskeætta
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Korleis gjekk det med Barabbas etter at han vart fri – då Jesus bytte plass med han? Vart han frelst? Det står ikkje noko om det. Barabbas er på ein måte eit bilete – eller eksempel på den universelle forsoninga som vart alle til del gjennom Jesu stedfortredergjerning.

Les mer

Stor glede
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men engelen sa til dei: Ver ikkje redde! For sjå, eg forkynner dykk ei stor glede – ei glede for alt folket. I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren.» Luk 2:10-11

Les mer

Fallet og gjenopprettinga
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Før syndefallet var jo Adam utan synd. Var det ikkje då lettare for han å stå imot freisting enn for oss? Vi veit at slangen gjekk vegen om Eva for å fella Adam. Dei var ikkje klar over kven denne slangen var. Han fekk venda augo frå Guds ord til treet og frukta. Dermed var det gjort. Eva tok av frukta og åt – og gav til mannen sin, som var med henne, og han åt, og slekta kom under Guds dom.

Les mer

Arv og testamente
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Frelsa kan liknast med ein arv, testamentert til alle menneske. Arven må difor kunngjerast for alle, for vi er alle syndarar; slik at einkvar kan få ta han i eige.

Les mer

Avguden mammon
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi har alle eitt eller anna forhold til avguden mammon. Vi gir av våre pengar til misjonen. Mange gir mykje, andre mindre, men truleg er det ikkje så mange som gir så mykje som den fattige enkja som gav to skjervar. Eg meiner å ha høyrt sagt at det var nok til mat for ein dag. Ho gav av sin fattigdom alt det ho åtte, alt det ho hadde å leva av (Mar 12:41-44). Ho var løyst frå mammon. For ei tid tilbake høyrde eg ein som sa at når han kom til himmelen, ville han spørja den enkja kva ho fekk til middag den dagen!

Les mer

Bøn om vekkjing
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er naturleg for ein kristen å be om vekkjing. Under slik bøn er det viktig å spørja seg sjølv om det kan vera noko i mitt eige liv som kan stå i vegen og vera ei hindring. Ein ting er sikkert; er det synd som vi ikkje vil skiljast frå, så vert ein eit hinder både for seg sjølv og for andre.

Les mer