Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Hunnestad Steinar
Search Keyword:
Total: 7 results found.
Tag: Hunnestad Steinar
Medan båten sokk!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Dette stykket sto på trykk i julenummeret av L&E 2004. Som nevnt i artikkelen ble det funnet ei fjøl med innrisset skrift etter forliset. Ved en prekentur til Jøa i Namdalen i 1992 bodde jeg i hjemmet der denne fjøla var oppbevart. Det gjorde inntrykk å se innskriften – nedtegnet i hast før båten gikk under. Red.

Les mer

Nytt fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

For oss et tap - for dem en vinning
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer