Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Gangås Ingar
Search Keyword:
Total: 294 results found.
Tag: Gangås Ingar
Misjonsnytt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse.» Heb 12:1-3

Les mer

På flukt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Barnestykke av Ingar GangåsMidt på natten viste Herrens engel seg for Josef i en drøm.– Ta Maria og Jesus med deg og flykt til Egypt! Kong Herodes leter etter barnet for å ta livet av det.Herodes tålte ikke at det var født en konge som kunne ta fra ham kongemakten. De tre vise menn fra Østen hadde fortalt ham at nå var Kongenes Konge født.

Les mer

Inntrykk fra Bolivia og Peru
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Kaktusblomstring i Cochabamba, Bolivia.

 

Les mer

Livets lys
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Våre ord avslører hvem vi er. De sier noe om den personen som uttaler dem. Jesus er Ordet som forteller hvem Gud er. Han åpenbarer Guds vesen og hjertelag. Han formidler Guds tale og hans innerste tanker til oss mennesker.

Les mer

Min hjelp kommer fra Herren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himme ens og jordens skaper.» Sal 121:1-2

Les mer

Virkelig frihet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. De svarte ham: Vi er Abrahams ætt og har aldri vært treller under noen! Hvordan kan du da si: Dere skal bli fri? Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg vet at dere er av Abrahams ætt. Men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke får rom hos dere.» Joh 8:31-37

Les mer

Oppbyggelsesbøker til spansk og quechua
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding for litteraturarbeidetPå forrige årsmøte ble det vedtatt at Lekmannsmisjonen kunne utvide sin støtte til misjon i Sør-Amerika. I den anledning reiste Marit og Ingar Gangås til Bolivia og Peru i tiden 17. oktober til 16. november 2012. Turen kom i stand etter invitasjon fra Union Misionera (UM) i Arequipa, Peru, som ønsket at Ingar Gangås skulle undervise ledere og ansatte og ha bibelundervisning for kirkens medlemmer.

Les mer

Kristi kjærlighet tvinger oss
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker.»«For Kristi kjærlighet tvinger oss, og så har vi gjort det klart for oss: Når én er død for alle, så har de alle dødd. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppstod for dem.»«Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: la dere forlike med Gud!»2Kor 5:11; 14-15; 20

Les mer

Litteraturarbeidet i Sør-Amerika
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

BoliviaFlyet fant sin «korridor» mellom de høye fjellene og siktet seg inn på den ikke så altfor lange flystripa i Sucre, Bolivia. Til sist en kraftig høyresving og så «datt» vi raskt ned på rullebanen. Det var som før, da vi bodde i denne byen midt på åttitallet, og det var underlig å være tilbake igjen.

Les mer

Lovens rettmessige krav – oppfylt i oss (3)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Dette er tredje og siste del av kommentaren over Rom 8:1-4. Første del omhandlet friheten fra lovens dom og straff (v. 1) Andre del sto i forrige nummer og fortalte at vi i Kristus Jesus er frigjort fra syndens makt og herredømme (v. 2-3). Nå får vi høre at dette skulle oppfylles i oss, slik at den som før vandret i kjødet, nå vandrer i Ånden. Red.

 

Les mer

Den Hellige Ånd og Åndens fylde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Faderen er Gud. Sønnen er Gud. Den Hellige Ånd er Gud. Derfor heter det i misjonsbefalingen: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn» (Mat 28:19). Det er tre personer, men én Gud. «Hør Israel! Herren er vår Gud, Herren er én» (5Mos 6:4). Denne ene Gud er den eneste sanne Gud: «Før meg er ingen gud blitt til, og etter meg skal det ingen komme. Jeg er Herren, og foruten meg er det ingen frelser» (Jes 43:10-11).

Les mer

Lovens rettmessige krav – oppfylt i oss (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.» Rom 8:1-4

Les mer

Kristi kors
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men det skal være langt fra meg å rose meg, uten ved vår Herre Jesu Kristi kors! For ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden.» Gal 6:14Sann kristendom dreier seg om Jesu kors og Kristi forsoning. Å ha all sin glede i dette, er kjennetegnet på et sant Guds barn. Du elsker Jesus, fordi han har elsket deg med en evig kjærlighet. Han er blitt deg «visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning» (1Kor 1:30). Da er du en ny skapning. Du er død og oppreist med Kristus, og «beherskes» av Jesus i stedet for av verden.

 

Les mer

Lovens rettmessige krav – oppfylt i oss (1)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.» Rom 8:1-4

Les mer

Forløsningen i Kristus Jesus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort.» Rom 3:22-25

 

Les mer

Jesus tok bolig iblant oss
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, de er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.» Joh 1:9-13

 

Les mer

Glimt fra Bolivia og Peru
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Gull-alpakkaen i MacusaniQuechuaindianerne på høysletta i Peru er et gjestfritt folk. Det fikk Marit og jeg oppleve på vår reise nå i oktober-november. I landsbyen Macusani ble det servert store porsjoner med middagsmat. Da går det mest på alpakkakjøtt og chuño (frosne poteter som er blitt trampet på til saften er borte og senere soltørket).

 

Les mer

Guds rettferdighet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)
«Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror.» Rom 3:21-22

Les mer

Glimt fra Tinguipaya
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Tekst og foto: Ingar GangåsEt par timers kjøretur fra gruvebyen Potosi, sør i Bolivia, ligger landsbyen Tinguipaya, på ca. 3 200 meters høyde. Her bor det quechuaindianere som holder sine små åkerlapper i hevd slik de har gjort i generasjoner. Langs veien så vi flere dyr; lama (bilde 1), alpakka og sauer, og da vi nærmet oss landsbyen passerte vi noen okser som dro plogen (bilde 2).

Les mer

Jeg skammer meg ikke ved evangeliet!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro skal leve.» Rom 1:16-17

Les mer