Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Gangås Ingar
Search Keyword:
Total: 294 results found.
Tag: Gangås Ingar
«Gud står de stolte imot»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men desto større er nåden han gir. Derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede!» Jak 4:6-8

Les mer

En spesiell opplevelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Under siste besøk til Sør-Amerika opplevde jeg noe som jeg sent vil glemme og som jeg gjerne vil dele med bladets lesere.

Les mer

Sann vekkelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Kristen forkynnelse vekker anger og tro.

Les mer

Roseniusvekkelse i Bolivia og Peru
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Nå har jeg sett frelsen i Jesus for første gang i mitt liv. Først nå har jeg fred i samvittigheten. Jeg har funnet hvile. Hjertelig takk for andaktsboken du gav meg!»

Les mer