Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Fossli Asbjørn
Search Keyword:
Total: 27 results found.
Tag: Fossli Asbjørn
Lov og Evangelium 2017 - Nr 04
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

De ti budBudene gjelder alle mennesker. Gud vender seg til det enkelte menneske og sier: Du skal og du skal ikke! Men som enkeltindivid utgjør vi til sammen et samfunn. Derfor angår også budene hele samfunnet. Uten regler å leve etter, blir det kaos eller anarki (lovløshet). Salmisten sier: «Til evig tid står all din rettferds lov fast» (Sal 119:160).

Les mer

Lov og Evangelium 2014 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

ReformasjonGuds ord er uforanderlig og trenger ingen reformasjon. Da Martin Luther endelig fant fred med Gud, skjedde det ved at Ordet åpnet seg. I sin store sjelenød ble evangeliet nytt, og han fikk tro­en på Jesus Kristus – uten gjerninger.

Les mer

Lov og Evangelium 2010 - Nr 03
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Peter kunne nok aldri glemme blikket fra Jesus. Det gikk som et stikk rett inn i hans hjerte og samvittighet – og var fullt av sorg og bedrøvelse, men brant av varme og kjærlighet til den falne disippelen. Det ble for mye for Peter. Angerens tårer fikk fritt løp. «Og han gikk ut og gråt bittert» (Luk 22:62). Hans nød var så stor at han ikke kunne bære den. Da var det en annen som bar. Veien gikk til Golgata. I lydighet til sin Far og av kjærlighet til synderen, møtte Jesus Guds vrede. Dommen ble fullbyrdet. Synden ble sonet. 

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2010 - Nr 03

 

Les mer

Dem som volder splittelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!» Rom 16:17

Les mer

Hvem er min neste?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I slutten av det tiende kapitlet i Lukasevangeliet (v. 25-27) får vi høre om en lovkyndig som frister Jesus. Han kommer altså ikke til Jesus for å få hjelp.

Les mer

Kjære, kom hit til meg!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Josefs historie er velkjent. Han var Jakobs ellevte sønn og den første sønnen med Rakel, og var den sønnen Jakob holdt mest av. Derfor ble han hatet av sine brødre. Han ble også latterliggjort for sine drømmer om at brødrene og foreldrene skulle bøye seg for ham. Dette gjorde ikke hatet mindre. Så ille var hatet at de fikk solgt ham som slave til noen kjøpmenn på vei til Egypt. Her ble han løyet på og satt i fengsel.

Les mer

Na’aman blir helbredet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

I andre Kongebok, i det femte kapitlet, kan vi lese om den syriske hærføreren Na’aman. Herren hadde gitt Syria seier ved ham, men han var spedalsk. Syrerne hadde bortført ei jente fra Israel, og hun tjente i Na’amans hus.

Les mer

Jesus, Lasarus og Guds veier
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I Johannesevangeliet (11) kan vi lese om Jesu oppvekkelse av Lasarus. Det er flere måter å lese og utlegge denne teksten på. Teksten handler nok først og fremst om de dødes oppstandelse og det evige liv. Og dette kan det sies mye om. Men den gir oss også innblikk i Guds veier, hvordan han handler med de troende.

Les mer

Den hjelpeløses frelser
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Han skal vende seg til de hjelpeløses bønn, han vil ikke forakte deres bønn.» Sal 102:18

Les mer

Kast ditt brød på vannet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Kast ditt brød på vannet, for i tidens løp skal du finne det igjen. Del ut til sju, ja til åtte. For du vet ikke hvilken ulykke som kan hende på jorden. Når skyene blir fulle av regn, tømmer de det ut over jorden. Som treet faller, slik blir det liggende, enten det er mot sør eller mot nord. Den som stadig akter på vinden, kommer ikke til å så, og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å høste. Like lite som du vet hva vei vinden farer, eller hvordan benene bli dannet i mors liv, like lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør det alt sammen. Så ut sæd om morgenen og la ikke hånden hvile når det lir mot kveld. For du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler er gode». Pred 11:1-6

Les mer

Jesus – den villige stedfortreder
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi sier gjerne at det ikke er motsetninger i Bibelen. Det er ikke uten videre lett å forstå. Tvert imot synes vi at det er mange paradokser.

Les mer

Er vi forferdet over Herrens ord?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Kapitlene 40-66 hos profeten Jesaja kalles ofte «Trøsteboken». Blant an­net finner vi sangene om Herrens lidende tjener der, med kapittel 53 som et høydepunkt.

Les mer