Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Foldøen Sven
Search Keyword:
Total: 13 results found.
Tag: Foldøen Sven
Lov og Evangelium 2014 - Nr 01
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

SåmannenLignelsen om såmannen forteller oss at ikke alt såkornet falt i god jord. Noe falt ved veien, og fuglene kom og åt det opp. Noe falt på steingrunn, der det ble avsvidd og visnet, og noe falt blant torner som kvalte det.

Les mer

Lov og Evangelium 2013 - Nr 10
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Et godt nytt årVi pleier å ønske hverandre en god jul og et godt nytt år. Men tenker vi over hva som ligger i det? En velsignet julehøytid kan det bli til tross for sykdom eller stor nød, hvis Jesus er blitt din frelser. Med syndenes forlatelse, og under hans nåde, kan du holde jul med glede – også om du sitter alene med sorg og savn. «Gled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter» (Sal 37:4).

Les mer

Lov og Evangelium 2013 - Nr 05
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Hør Guds ord!La ikke sommeren bli åndelig tørketid! – Kom med meg avsides, sa Jesus til sine disipler. Det gjelder også oss som lever i dag. Velkommen til sommerens møter, stevner og leirer!

Red.

Les mer

Lov og Evangelium 2013 - Nr 03
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

På veien til Emmaus«Og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus og ligger seksti stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om det som var skjedd. Og det skjedde, mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. (...)

Les mer

Født av Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.» Joh 1:13

Les mer

Å leve etter kjødet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve.» Rom 8:13

Les mer

Født av Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.» Joh 1:13

Les mer

Ditt forhold til blodet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Blodet på de hus hvor dere er, skal være et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» 2Mos 12:13

Les mer

Jesus og Barabbas
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Pilatus kalte da sammen yppersteprestene og rådsherrene og folket.» Luk 23:13Jødene hadde lenge ventet på et beleilig øyeblikk da de kunne gripe Jesus og gjøre med ham etter sin vilje, nemlig å drepe ham. I spissen for forfølgerne gikk yppersteprestene og de andre religiøse lederne for folket.

Les mer

Ditt forhold til blodet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Blodet på de hus hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» 2Mos 12:13

 

Les mer