Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Fjære Martin
Search Keyword:
Total: 9 results found.
Tag: Fjære Martin
Lov og Evangelium 2016 - Nr 10
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Isais rotskuddDa Jesus ble født julenatt, kom han som oppfyllelsen av profetien om «kvisten av Isais stubb». «Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord» (Jes 53:1). Døperen Johannes skulle rydde vei i «ørkenen» og jevne vei for ham i «ødemarken» (Jes 40:3), som betyr at Jesus kom med frelse og nytt liv for den døde og fortapte menneskehet.

Les mer

Lov og Evangelium 2016 - Nr 09
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Arven fra fedrene– Det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. (Sal 78:3-4a)Det er 200 år siden Carl Olof Rosenius (1816-68) ble født. Han var en stor evangelist og bibellærer, og er av mange regnet som den største sjelesørgeren i Norge og Sverige, ja, kanskje også i Danmark. Den reformatoriske arv fra Martin Luther preget ham. Bibelens forkynnelse av «lov og evangelium», rettferdiggjørelsen av tro alene og helliggjørelsens nødvendighet, ble av Rosenius båret videre med stor klarhet.

Les mer

Forfølgeren som ble apostel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Andakt av Martin Fjære«Og nå, hva venter du på? Stå opp og la deg døpe og få dine synder vasket bort, idet du påkaller hans navn!» Apg 22:16

Les mer

Han bærer alle ting med sitt krafts ord
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.» Heb 1:3

Les mer

«Mitt legeme som er for dere»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Det er ikke trangt i Guds hjerte
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer