Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Fibiger Andreas
Search Keyword:
Total: 8 results found.
Tag: Fibiger Andreas
Lov og Evangelium 2010 - Nr 03
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Peter kunne nok aldri glemme blikket fra Jesus. Det gikk som et stikk rett inn i hans hjerte og samvittighet – og var fullt av sorg og bedrøvelse, men brant av varme og kjærlighet til den falne disippelen. Det ble for mye for Peter. Angerens tårer fikk fritt løp. «Og han gikk ut og gråt bittert» (Luk 22:62). Hans nød var så stor at han ikke kunne bære den. Da var det en annen som bar. Veien gikk til Golgata. I lydighet til sin Far og av kjærlighet til synderen, møtte Jesus Guds vrede. Dommen ble fullbyrdet. Synden ble sonet. 

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2010 - Nr 03

 

Les mer

Jesu blod renser fra all synd
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Den angrende røveren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Peters fornektelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Guds Lam
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer