Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Farnes Kjell
Search Keyword:
Total: 12 results found.
Tag: Farnes Kjell
Lov og Evangelium 2012 - Nr 03
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Hjørnesteinen«For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.» 1Pet 2:6Jesus spiste påskelammet med disiplene. Under måltidet sang de «lovsangen». Etter jødisk tradisjon er det salmene 113–118. Det lød ut i den mørke natt: «Den stein som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein. Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den» (Sal 118:22-24). Nå var tiden inne.

 

Les mer

Lova og evangeliet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Begge deler må me lata virka med si fulle kraft og virkning. Når det står «du skal» og «du skal ikkje», er det lova si tale. Ho dømmer oss sønder og sammen, me lyt berre erkjenna at me kjem til kort med vårt syndige «eg».

Les mer

Guds fullkomne lov
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Guds rike ord
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Det nye livet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Når Jesus kjem inn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Nokre ord til ettertanke
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer