Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Eidslott Arnold
Search Keyword:
Total: 4 results found.
Tag: Eidslott Arnold
Lov og Evangelium 2010 - Nr 10
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

I noen nummer har vi fulgt Johannes Brandtzæg, fiskeren fra Abelvær i Nord- Trøndelag, som ble menneskefisker og misjonsleder. Det var vekkelse og brytningstid. Prøvet gjennom sykdom og motgang ble Brandtzæg dannet til en ydmyk, men sterk leder. Kraftkilden var Ordet og bønnen. I dette nummeret er siste artikkel. Måtte serien bli til velsignelse og etterfølgelse.

Redaksjonen ønsker alle lesere en velsignet jul og et godt nytt år!

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2010 - Nr 10

 

Les mer

Svøpt i en krybbe lå barnet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Alt ble gitt oss denne natt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer