Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Asschenfeldt-Hansen C.
Search Keyword:
Total: 13 results found.
Tag: Asschenfeldt-Hansen C.
Lov og Evangelium 2014 - Nr 03
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Bildet på forsiden er tatt i Bolivia. Her skjedde det for noen år siden en stor ulykke. En lastebil fullastet med folk på vei til et evangelisk stevne fikk problemer med bremsene og raste utfor – flere hundre meter.

Les mer

Lov og Evangelium 2010 - Nr 01
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

I dette nummeret av bladet møter du en ung familie med misjonskall (første side). Det haster med å gjøre arven kjent. Vi er kalt til å bære frukt for Gud, «Ingen ting betyr mer for misjonen enn de kristne hjem», har Carl Fr. Wisløff sagt. Vi inviterer til bibelhelg på Fossnes – med temaet: «Den kristne familien».

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2010 - Nr 01

Les mer

Innskrevet i livets bok
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«På den dagen skal Herrens spire være til pryd og herlighet, og landets frukt til stolthet og til pryd for de unnkomne av Israel. Og det skal skje: Den som er tilbake på Sion og som blir spart i Jerusalem, skal kalles hellig – hver den som er innskrevet til livet i Jerusalem». Jes 4:2-3

Les mer

Fri som fuglen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fra Bibelens første, blad til det siste, har den gamle slange og drage prøvd krefter på Guds folk, og den ugudelige verden har vært en trofast hjelper. De hadde gjerne slukt oss levende om de kunne. Men Gud være takk som gir oss seier ved Jesus Kristus!

Les mer

Vil også dere gå bort?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mange trekker seg tilbakeI det foregående (Joh 6:51-60) har Jesus snakket om sitt liv og at han skulle gi sitt kjød og blod. Han hadde også snakket om hvor nødvendig det var at disiplene tilegnet seg dette. Og denne talen hadde støtt mange.

Les mer

Den rettferdige spirer som palmen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Vendepunktet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Babels spedbarn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer