Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2011
Search Keyword:
Total: 102 results found.
Tag: 2011
Lov og Evangelium 2011 - Nr 10
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Kristus-statuen i Cochabamba, Bolivia, ble påbegynt i 1987 og fullført i 1994. Den er 34 meter høy og står på en sokkel som hever den med ytterligere 6 meter. Avstanden mellom fingerspissene er nesten 33 meter, og hele statuen – som er bygd i betong – er estimert til å veie 2 200 tonn. Statuen står på et høydedrag og skuer utover byens befolkning, som i dag teller vel 1 million innbyggere.

Les mer

Lov og Evangelium 2011 - Nr 09
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Tenk om Bibelen har rett?Tenk om Bibelen har rett i at det finnes bare én sann Gud, og at Han snart skal «komme igjen for å dømme levende og døde»? Stilt overfor dette spørsmålet må mennesket skjelve. Det står skrevet i Guds eget ord – Den Hellige Skrift:«I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden» (1Mos 1:1). «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem» (1:27). «Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys»  (Joh 1:3-4).

Les mer

Lov og Evangelium 2011 - Nr 08
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Den sanne angerenDen levende Gud skal en dag kalle oss til regnskap for alt vi har gjort. Da blir det åpenbart hvem han er, og det blir avslørt hvem vi er. Gud skapte verden – og mennesket. Alt var såre godt. Mennesket var ulydig og falt i synd. Da viste Gud sin kjærlighet ved å sende oss sin enbårne Sønn, Jesus Kristus, til frelse fra det onde. Men de fleste vil ikke ta imot hans godhet.

Les mer

Lov og Evangelium 2011 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Det finnes noe som er viktigere enn å være opptatt av andres ondskap, nemlig å tenke på sin egen. Det er noe som er viktigere enn alle ulykker i verden: Den evige ulykke, å gå fortapt! Sammenlignet med det, er verdens ulykker ingen ting. «For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» (Mat 16:26).

Les mer

Lov og Evangelium 2011 - Nr 06
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Dette nummeret inneholder rapporter fra arbeidet for året som ligger bak. Lekmannsmisjonen er en liten organisasjon med få faste arbeidere, og er avhengig av støtte fra frivillige medarbeidere. Vi har et ønske om at reformasjonens «Ordet alene», «nåden alene» og «troen alene», må være retnings-givende for misjonsarbeidet. Men dette er ikke selvsagt i vår tid. Vi står i fare. Travelhet og mangel på stillhet og ro kan fort kvele gudslivet – hos oss alle. Derfor trenger vi de helliges samfunn.

Les mer

Lov og Evangelium 2011 - Nr 05
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

PinseFortellingen om Rut (Rut 1-4) som ble gift med løseren Boas, og beretningen om lovgivningen på Sinai (2Mos 19-20), var to ulike tekster som ble lest under pinsefesten i Israel. Pinsen hviler på disse to søylene: «de ti bud» og ordet om «gjenløseren» – loven og evangeliet. Folket skulle minnes «grunnloven» fra Sinai, som ble gitt 50 dager etter påskefeiringen i Egypt (2Mos 12:2-3). Tordenen på Sinai og blodet på dørstolpene hørte med til pinsen, ja, var selve grunnlaget for den.

Les mer

Lov og Evangelium 2011 - Nr 03
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Farene i endetiden er mange. Det er lett å komme på avstand fra Jesus (artikkel på side 3). Trykket fra verden blir bare større og større. Lovløsheten tar overhånd. Les utdrag fra tankevekkende tale (side 8) som ble holdt av Jan Bygstad i Steinsdalen Bedehus. Misjonslandet Norge er blitt et foregangsland for fri abort og homofiles rettigheter. Det er ikke så mange år siden homofili var forbudt ved norsk lov. Vi trenger i sannhet å spørre: «Norge, hvor går du?» (artikkel på side 7).

Les mer

Lov og Evangelium 2011 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

I forrige utgave av bladet var temaet «faren med travelheten».Dette nummeret minner oss på hvor viktig det er å søke inn til Jesus – og bli gjenfødt til et nytt liv. Vi står alle i fare for å bedra oss selv.Kom i dag – når du hører hans røst!                             

Les mer

Lov og Evangelium 2011 - Nr 01
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

 

Vi ønsker alle bladets lesere et godt nytt år! Kan det bli et godt år? Mørke skyer er synlige på horisonten – åndelig talt. Det er sant, men det er et lys i mørket. Guds rike er et seierens rike. La oss leve i Ordet og telle våre dager! Les andakt «Klokken slår, tiden går»! Travelheten holder vel ikke på å maktstjele oss? Maria valgte den gode del (Jesus), og hadde sin yndlingsplass ved Jesu føtter. Hun måtte lytte til Jesu ord, for hun hadde behov for å høre.

Les mer

Hjem fra Kina (III)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«En gråtung og kjølig oktoberdag 1946 landet et lite tomotors propellfly ved Bromma lufthavn nær Stockholm. Den lange flyturen fra Østen er over – uten uhell av noe slag. Motorene slåes av. En dør svinges åpen og en trapp trilles borttil. Meget langsomt ned trappen kommer seks norske misjonærer. Jeg var en av dem».

Les mer

Glimt fra Sør-Amerika
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette.» Luk 24:46-48

Les mer

Marias lovsang
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn.» Luk 1:35

 

Les mer

Ordet ble kjød
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.» Joh 1:14

Les mer

Gå til Betlehem og se!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad. Og dette skal dere ha til tegn: dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Luk 2:10-12

 

Les mer

Prinsessens diamanter
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den for lengst avdøde svenske prinsesse, Eugenie, var en varm kristen. Hun viste også i sitt liv at hun ville følge sin Herre og Konge. Sine kostbare smykker og diamanter solgte hun for å skaffe penger til et hjem for uhelbredelige syke.

Les mer

I Jesu fotspor
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fil 2:5-11Vi lever i en tid hvor det store mål er velstand, helse og lykke. Det er om å gjøre å få en livsreise fylt av soldager og glede, slippe unna tunge tak og vanskeligheter, sorg og smerte, lidelse og byrder.

Les mer

Av tro – til tro
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro skal leve.» Rom 1:16-17

Les mer

Hjem fra Kina (II)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Toget fortsatte videre mot vest. Misjonærgravene utenfor Chalantun forsvant i det fjerne. Den strabasiøse reisen var begynt for alvor. Flere ganger ble godsvognene som de norske misjonærene befant seg i, penset inn på et sidespor. Det ble mye venting. Papirer måtte ordnes underveis. De passerte Bokotu – uten mulighet for å ta avskjed med den kristne menigheten der.

Les mer

Harmonien ble brutt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En berømt musiker var dirigent for et stort orkester. En dag holdt han på å innøve et vanskelig og krevende musikkstykke. Foruten orkesteret med de mange instrumenter assisterte et stort kor av sangere.

Les mer