Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Arrangement

Arrangement 2019


Arrangement 2019

21.-24. februar: Ungdomsleir på Hermanstølen i Valdres

13.-16. april: Ungdomsleir, Ersdaltun i Vest-Agder

7.-9. juni: Pinsestevne, Langli Bedehus, Skiptvet i Østfold

8.-10. juni: Pinsestevne, Steinsdalen Bedehus i Hordaland

8.-10. juni: Pinsestevne, Skjæveland Misjonshus i Rogaland

8.-10. juni: Pinsestevne, Mosvik Bedehus i Trøndelag

21.-23. juni: Ungdomsleir, Trettenes v/Farris

21.-23. juni: Barneleir på Fossnes

10.-14. juli: Sommersamling på Fossnes m/årsmøte

1.-4. august: Stevne på Laberget

27.-29. september: Bibelhelg på Solgry

18.-20. oktober: Høstleir, Ersdaltun i Vest-Agder

12.-17. november: Bibelkurs på Fossnes


29. desember-1. januar 2020: Nyttårssamling på Fossnes