Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Velkommen til påskeleir for ungdom

 

Untitled

Lekmannsmisjonen har også i år gleden av å ønske velkommen til påskeleir for ungdom på Haugli leirsted nord for Flekkefjord. Årets talere er Sigbjørn Agnalt, Dag Rune Lid og Asbjørn Fossli. Leiren varer fra lørdag 24. til tirsdag 27. mars. Påmelding skjer til Olav Fossdal på 91 99 10 40. Mer informasjon finner du på leirens hjemmeside.

Nyttårshilsen fra Sør-Amerika

joel taler

Damián Heredia og Miguel Fuentes fra Peru, og Gonzalo Ascarrunz og Joel Vera fra Bolivia, vil gjerne nå Landsstyret, de ansatte og alle misjonsvennene i NLL med en takk for at de får være med å forkynne evangeliet gjennom «Såmannen». Rafael Veizaga sender også sine hilsninger – med en takk til alle han møtte under norgesbesøket i sommer.

Les mer …

Referat fra NLL's ungdomsleir i Valdres februar 2018

 

22. til 25. februar var vi i år igjen samlet til ungdomsleir på Hermanstølen i Nord-Aurdal i Valdres. Ledere var Reidar Heian, Asbjørn Fossli og Fredrik Thorbjørnsen. Talere var Ingar Gangås, Fredrik Thorbjørnsen og Asbjørn Fossli. Det var en fin gjeng på ca. 30 ungdommer fra ulike kanter av landet som møtte opp på årets leir.

Les mer …

Program for ungdomsleiren i Valdres 22.-25. februar

Norsk Luthersk Lekmannsmisjons ungdomsforening i Vestfold har gleden av å ønske velkommen til skileir på Åreeld leirsted på Hermanstølen i Valdres 22.-25. februar. Årets hovedtaler er Ingar Gangås. Påmelding til Reidar Heian på mob. 414 95 526 innen 1. februar. Leiren er beregnet på ungdom fra 7. klasse og oppover. Programmet kan lastes ned både som folder og en-sidig program (uten bilder)