Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Møteoversikt Svarstad NLL våren 2019

 

Januar Møte/Arr. Tid Sted Taler
         
Februar        
Onsdag 27. Husmøte 19.00 Vrål Fossli, Svarstad Sigbjørn Agnalt
Mars        
Onsdag 27. Husmøte 19.00 Vrål Fossli Svein Mangelrød
April        
Onsdag 24. Husmøte 19.00 Asbjørn Fossli, Steinsholt  
Mai        
Onsdag 22. Husmøte 19.00 Asbjørn Fossli  
Juni        
Onsdag 19. Husmøte 19.00 Vrål Fossli  
Juli        
Onsdag 17. husmøte 19.00 Asbjørn Fossli  
August        
         
         
     
Kontaktperson: Asbjørn Fossli, 481 18 482