Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Møteliste Randaberg våren 2019

 

Januar Møte/Arr. Tid Sted Taler
Torsdag 24. Møteuke 19.30

Randaberg

Forsamlingshus

Martin

Fjære

Fredag 25. 19.30
Lørdag 26. 19.30
Søndag 27. 11.00
Søndag 27. 19.00
Februar        
         
         
Mars        
Søndag 24. Møte 11.00 Randaberg Forsamlingshus John Peder Samdal
April        
Søndag 21 Påskemøter    11.00

Randaberg

Forsamlingshus

Lars Fossdal   
Søndag 21. 19.00
Mandag 22. 11.00
Mandag 22. 19.00
Mai        
Torsdag 30.
Kristi
himmelfartsdag
11.00
Randaberg
Forsamlingshus
Dagfinn Natland
Torsdag 30. 19.00
Juni        
Lørdag 8. Pinsemøter   Sandnes, Skjæveland Per Bergene Holm
Søndag 9.  
Mandag 10.  
Søndag 30. Møte 11.00 Randaberg Forsamlingshus Ottar Endresen
Søndag 30. Møte 19.00
Juli        
Søndag 28. Møte 11.00 Randaberg Forsamlingshus Gunnar Soppeland
Søndag 28. Møte 19.00
August        
         
         
     
Kontaktperson: Karl Bø tlf: 51 41 87 46 / 905 49 825