Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Møteverksemda Steinsdalen bedehus våren 2019

 

Januar Møte/Arr. Tid Sted Taler
Torsdag 10.

Temaveke:

Sjelesorg

19.00

Steinsdalen

bedehus

Sigbjørn

Agnalt

Fredag 11. 18.00 og 19.30
Laurdag 12. 18.00 og 19.30
Sundag 13. 11.00
Februar        
         
Mars        
Fredag 8. Bibelveke  19.00

Steinsdalen

bedehus

 Dag Rune Lid
Lørdag 9. 19.00 Arne Jørgensen
Søndag 10. 11.00 Arne Jørgensen
April        
Sundag 7. Møte 11.00 Steinsdalen bedehus Finn Indrebø
Mai        
Sundag 19. Møte 19.00 Steinsdalen bedehus Kristian M. Gangaas
Juni        
Laurdag 8. Pinsesamling   19.00

Steinsdalen

bedehus  

Bjarne

Gjuvsland  

Sundag 10. 11.00 0g 19.00
Mandag 11. 11.00
Juli        
         
August        
         
         
Sjå også heimesida til Steinsdalen bedehus. Her finn du både informasjon om møta til dei andre foreiningane, samt link til ein stor mengde videoopptak frå møta.
Kontaktperson: Dag Rune Lid tlf: 970 635 30