Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Velkommen til bibelhelg på Solgry

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon har gleden av å ønske velkommen til bibelhelg på Solgry Ungdoms- og Misjonssenter 28.-30. september. Leirstedet ligger på grensen mellom Rogaland og Hordaland, ca 25 km nordøst for Haugesund. Talere i år er Egon Jensen og Bjarne Gjuvsland. Påmeldingsfristen er 14. september. For mer informasjon, se programmet.