Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Referat fra ungdomsleir ved Farris 2018

 

Sankthanshelga, 22.-24. juni, ble det igjen holdt ungdomsleir på Trettenes. Godt over 40 unge var samlet til fellesskap, både sosialt og åndelig. Ole Martin Brennsæter og Kristian Fjære talte, mens Asbjørn Fossli og Fredrik Thorbjørnsen var med som ledere. Det var ei solfylt helg, noe guttene sikkert var spesielt takknemlige for; de sov nemlig ute i telt.

 

Ole Martin Brennsæter hadde tre møter over 1. Petersbrev. Den første kvelden fikk vi høre om hvor stort det er å være Guds barn. Vi er Guds prinser og prinsesser – hans arvinger. Da passet det fint å synge leirsangen «Jesus har sett meg inn i barnekåret sitt».

 

På lørdag fikk vi høre om 1. Petersbrevs hovedtema: De kristnes lidelser og sorger. Han delte temaet inn i fire punkter. 1: Kristne kan oppleve å bli baktalt og spottet. Vi skiller oss ut i ferd, valg og prioriteringer. 2: Lidelser og vanskeligheter er noe vi skal forvente som kristne. I tillegg skal vi tåle motgangen vi møter. 3: Det er knyttet velsignelse til å lide for Gud (1. Pet 4,13-14). Vi hører om noen som var «glade for at de ble aktet verdige til å lide for Kristi skyld. 4: Du må ikke kalle selvforskyldte ting for lidelser for Kristi skyld. Vi må passe oss, slik at vi ikke blir såkalte «hjemmesnekra martyrer».

 

På søndag fikk vi høre om at vi er dyrt kjøpt, ut fra 1. Pet 1,18-19. «Dyrt har han kjøpt meg», synger vi i leirsangen (nr. 89 i Sangboken). Vi mennesker er havnet i et slaveri under en grusom tyrann; Djevelen. Men vi er kjøpt fri med Kristi dyrebare blod. Han utslettet skyldbrevet vårt på korset (Kol 2,14-15). Takk at du tok våre byrder!

 

Kristian Fjære talte fra 2. Kongebok 5; om Na’aman. Han hadde en høy posisjon i samfunnet, og på overflaten virket det nok som om han hadde det godt. Likevel var det et men: Han var spedalsk. Na’aman var døende; dette var en sykdom han ikke kunne kjøpe seg ut fra. Slik kjenner også vi oss igjen i hærføreren. Vi er fortapt – uten mulighet for å frelse oss selv. Men Gud har frelse! Jesu Kristi blod renser oss fra all synd. Vi får dyppe oss i hans store, dype nådehav.

 

Utenom møtene var det god tid til samtale, lek og latter. Vi spilte mye volleyball, padlet så vannet sprutet i kanostafetten, grillet og nøt forsommeren. Lørdag ettermiddag hadde vi også gruppemøte, hvor leirdeltakerne blir delt inn i mindre samtalegrupper. Her ble det snakket om dagsaktuelle emner i en kristens hverdag.

 

Vi er takknemlige til alle som har hjulpet med å igjen arrangere ungdomsleir. Det betyr veldig mye for oss unge å få treffe andre kristne. Det er godt å komme avsides med Ordet og erfare hjelpen og støtten fra våre medvandrere. Derfor går takken først av alt opp til Gud, som har velsignet oss med sitt Ord og de helliges samfunn.

 

Jeg vil til slutt hilse med et vers fra Ordspråkene 3,26. Det er et vers det er godt å ha med seg på vandringen i en farefull verden.

 

«For Herren skal være din tillit, og han skal bevare din fot så den ikke blir fanget.»

 

Tina Fossdal