Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

«Jesus fant meg» på quechua

 

Jesus fant meg quechua

 

Heftet «Jesus fant meg» er nå ferdig oversatt til stammespråket quechua. Det er medarbiderne i «Såmannen», Rafael Veizaga og Joel Vera, som har stått for oversettelsen.

 

Opplaget er på 500 eksemplarer i første omgang. Tidligere har «Såmannen» trykt disse heftene på spansk i et opplag av 2 000, alt med økonomisk støtte fra «Stiftelsen på Bibelens grunn».

 

Nå blir dette distribuert i deler av Andes-området, i Argentina, Bolivia, Peru og Ecuador.

 

Tilsammen bor det over 100 millioner mennesker i de fire nevnte landene. Det er en mengde ulike stammespråk. Men fellesnevneren er spansk, som de fleste, i alle fall de unge, behersker godt.

 

De to største stammespråkene er aymara og quechua. Ca. 6 millioner tilhører urbefolkningen quechua, og det viser seg alltid at bøker på morsmålet når lengst inn og blir satt mest pris på. De quechuatalende bor hovedsaklig på høgsletten og i fjellområdene, mellom 2 500 til 5 000 meters høyde.

 

I Bolivia kom Bibelen på quechua først på 1980-tallet. Rafael Veizaga var konsulent for bibelselskapets arbeid den gangen. Han er en kapasitet innen språk og har vært til uvurderlig hjelp i Såmannens quechua-arbeid. Sammen med Joel Vera, som i likhet med Rafael er født og oppvokst i en quechua-landsby, har de nå rukket å oversette flere små bøker og hefter. Her kan nevnes: Ole Hallesby (Om jeg bare kunne tro), Carl Fredrik Wisløff (Lov og evangelium i forkynnelsen), Gudmund Vinskei (Virkelig fri) og Carl Olof Rosenius (Syndenes forlatelse).

 

La oss be om at bøkene må bli til frelse og nytt liv!

 

Ingar Gangås

 

Jesus fant meg glad mottaker 1Jesus fant meg glad mottaker 2

To glade mottakere av heftet «Jesus fant meg» på stamme-språket quechua