Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Velkommen til samlinger om Guds ord i sommer

Lekmannsmisjonen har også denne sommeren glede av å ønske velkommen til samlinger om Guds ord:

22.-24. juni er det barneleir på Fossnes og ungdomsleir på Trettenes leirsted i Vestfold.

11.-15. juli er det sommersamling på Fossnes med årsmøte. De som ønsker å benytte stemmeretten på årsmøtet må huske å gi beskjed om dette innen påmeldingsfristen 15. juni.

2.-5. august er det stevne på Laberget leirsted i Trøndelag.