Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Tilbakeblikk på ungdomsleir i Valdres, 21.-24. februar

 

Torsdag 21. til søndag 24. februar skulle vi igjen samles til ungdomsleir på Åreeld leirsted i Valdres, og rundt 35-40 ungdommer og ledere fylte opp statoil-kopper, dieseltanker og smågodtposer, før de la i vei oppover. Det var uvanlig varmt i fjellet og varierende snødybder i fjellet skapte noe spenning hos enkelte om hvorvidt det ville være nok snø til å blidgjøre langrennsskiene. Heldigvis hadde nedbøren vært av en mer gavmild art rundt Åreeld, og det var mer enn nok snø til å besøke topper som Gribbe og Varden, eller ta turen ned til hoppbakken.

Les mer …

Den diakonale kassen

På årsmøtet 2016 ble det foreslått å opprette en diakonal kasse i NLL. LS fikk i oppgave å arbeide videre med forslaget frem til årsmøtet 2017, noe som førte til at det ble opprettet en konto til bruk for diakonale formål. LS har valgt tre menn fra ulike deler av landet til å betjene den diakonale kassen. De er kontaktledd mot de lokale foreningene, og sender årlig anonymisert regnskap til LS. Sammen danner de styret for den diakonale kassen. De tre er Atle Barkve (Vestlandet), Ivar Fiske (Midt-Norge) og Gunnar Fossli (Østlandet).

Les mer …

Velkommen til bibelhelg på Solgry

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon har gleden av å ønske velkommen til bibelhelg på Solgry Ungdoms- og Misjonssenter 28.-30. september. Leirstedet ligger på grensen mellom Rogaland og Hordaland, ca 25 km nordøst for Haugesund. Talere i år er Egon Jensen og Bjarne Gjuvsland. Påmeldingsfristen er 14. september. For mer informasjon, se programmet.

Ungdomsleir på Haugli leirsted

 
Helgen 19.-21. oktober ønskes det velkommen til ny ungdomsleir på Haugli leirsted. Med som talere denne gangen er Ole Martin Brennsæter, Sigmund Fjære og Lars Fossdal. Påmelding/info: Olav Fossdal, mob. 91 99 10 40. Se også leirens hjemmeside for program og mer informasjon.